Allan Gray Balanced Fund A

Allan Gray Balanced Fund A
نرخ فعلی:: 117.58 0
صندوق های سرمایه گذاری آفریقای جنوبی
نرخ فعلی: : 117.58 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 117.58 0
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری آفریقای جنوبی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۷ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Allan Gray Balanced Fund A - 1.9390 1.7580 14.7790 17.4020 9.6770

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 117 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.58 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.5%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 116 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.58 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.36%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 116 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.58 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.36%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 112 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.58 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.98%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی