Alianca Bahia

Alianca Bahia
نرخ فعلی:: 60 0
بازار سهام برزیل
نرخ فعلی: : 60 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 60 0
واحد پولی : -
کشور : برزیل
شاخه : بازار سهام برزیل
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲ آبان

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Alianca Bahia - 1 3.40 7.18 13.44 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 59
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.69%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 60
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 62
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.33%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 59
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.69%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی