Al Mashriq Insurance

Al Mashriq Insurance
نرخ فعلی:: 2.3 0
بازار سهام فلسطین
نرخ فعلی: : 2.3 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 2.3 0
واحد پولی : -
کشور : فلسطین
شاخه : بازار سهام فلسطین
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۵ تیر

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Al Mashriq Insurance - - - 0.08 0.10 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 0
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 0
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: -
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: -%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.3
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی