شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Aktyubinskiy zavod metal

Aktyubinskiy zavod metal
نرخ فعلی: 8,479.46 0
واحد حجمی: -
نرخ فعلی: 8,479.46 0
واحد پولی: -
کشور : قزاقستان
شاخه: بازار سهام قزاقستان
واحد حجمی: -
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۲۲ اسفند

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Aktyubinskiy zavod metal - - - 39.1900 621.23 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 0
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 0
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 0
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: -
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: -%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 8,502
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22.54
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.27%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی