Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti

Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti
نرخ فعلی:: 1.022 -
بازار سهام ترکیه

نرخ فعلی: : 1.022 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.022 -

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : بازار سهام ترکیه

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti

در حال حاضر قیمت Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti 1.022 دلار می باشد

قیمت Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti روز گذشته برابر با 1.022 دلار بود

قیمت Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti نسبت به روز گذشته 0 دلار یافت

نرخ بازگشایی قیمت Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1.022 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1.022 دلار

قیمت Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 دلار Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 دلار Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 دلار Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 28 تیر 1400  با رقم 1.1156 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 8.39 درصدی یا 0.0936 دلار Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 27 اردیبهشت 1400  با رقم 1.1688 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 12.55 درصدی یا 0.1468 دلار Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti برابر است با 1.2286 دلار که در تاریخ سه شنبه 18 خرداد 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.188119 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 28 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  8.39 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 بخشی از سرمایه خود را به Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 12.55 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 7.77  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.66 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.8 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 8.34 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 17.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 6.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 21.14 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین