فرانک سوییس

chf-sell
نرخ فعلی:: 284,490 -
سایت اتحادیه هرات | قیمت های افغانستان

نرخ فعلی: : 284,490 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 284,490 -

واحد پولی : ریال

کشور : سوئیس

شاخه : سایت اتحادیه هرات | قیمت های افغانستان

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار داخلی

گزارشات فرانک سوییس

در حال حاضر قیمت فرانک سوییس چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر فرانک سوییس 284,490 ریال می باشد

قیمت فرانک سوییس روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت فرانک سوییس روز گذشته برابر با 284,490 ریال بود

قیمت فرانک سوییس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت فرانک سوییس نسبت به روز گذشته 0 ریال یافت

نرخ بازگشایی قیمت فرانک سوییس در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای فرانک سوییس برابر با 283,400 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای فرانک سوییس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

285,580 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای فرانک سوییس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

282,310 ریال

قیمت فرانک سوییس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرانک سوییس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 22 دی 1400  با رقم 286,200 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.59 درصدی یا 1,710 ریال فرانک سوییس نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت فرانک سوییس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرانک سوییس در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 7 دی 1400  با رقم 310,650 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 8.42  درصدی یا 26,160 ریال فرانک سوییس نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت فرانک سوییس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرانک سوییس در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 27 مهر 1400  با رقم 311,550 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 8.68 درصدی یا 27,060 ریال فرانک سوییس نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت فرانک سوییس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرانک سوییس در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 28 تیر 1400  با رقم 279,060 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.94 درصدی یا 5,430 ریال فرانک سوییس نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت فرانک سوییس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرانک سوییس در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 30 دی 1399  با رقم 245,660 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 15.8 درصدی یا 38,830 ریال فرانک سوییس نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت فرانک سوییس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای فرانک سوییس برابر است با 349,680 ریال که در تاریخ شنبه 6 شهریور 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به فرانک سوییس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.760456 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید فرانک سوییس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 7 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به فرانک سوییس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 8.42 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در فرانک سوییس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 27 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به فرانک سوییس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 8.68 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در فرانک سوییس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 28 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به فرانک سوییس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  1.94 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در فرانک سوییس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 30 دی 1399 بخشی از سرمایه خود را به فرانک سوییس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 15.8 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.88  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس، 8.42 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.34 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس، 8.42 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس،  8.42 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 11.29 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس،  8.42 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 20.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس،  8.42 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 10 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس،  8.42 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 24.08 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس،  8.42 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات فرانک سوییس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین