درهم امارات / دلار نامبیا

AED/NAD Ask
نرخ فعلی:: 4.3576 0.34
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 4.3576 0.34

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 4.3576 0.34

واحد پولی : -

کشور : امارات متحده عربی

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد درهم امارات / دلار نامبیا

۲۲:۲۳:۲۸
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
درهم امارات / دلار نامبیا 0.0163 0.0268 0.1544 0.6153 0.2034 0.3992

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.3576
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.94%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.3576
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.94%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.3576
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.94%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.3576
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.94%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی