درهم امارات / دلار نامبیا

AED/NAD Ask
نرخ فعلی:: 4.3633 0.02
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 4.3633 0.02

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 4.3633 0.02

واحد پولی : -

کشور : امارات متحده عربی

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات درهم امارات / دلار نامبیا

در حال حاضر قیمت درهم امارات / دلار نامبیا چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر درهم امارات / دلار نامبیا
4.3633 ریال
می باشد

قیمت درهم امارات / دلار نامبیا روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت درهم امارات / دلار نامبیا روز گذشته برابر با
4.3606 ریال
بود

قیمت درهم امارات / دلار نامبیا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت درهم امارات / دلار نامبیا نسبت به روز گذشته
0.0027 ریال افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت درهم امارات / دلار نامبیا در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای درهم امارات / دلار نامبیا برابر با 4.3663 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای درهم امارات / دلار نامبیا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

4.3734 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای درهم امارات / دلار نامبیا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

4.3633 ریال

قیمت درهم امارات / دلار نامبیا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر درهم امارات / دلار نامبیا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 5 آذر 1400  با رقم 4.4137 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.14 درصدی یا 0.0504 ریال درهم امارات / دلار نامبیا نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت درهم امارات / دلار نامبیا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر درهم امارات / دلار نامبیا   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آبان 1400  با رقم 4.1577 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.94  درصدی یا 0.2056 ریال درهم امارات / دلار نامبیا نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت درهم امارات / دلار نامبیا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر درهم امارات / دلار نامبیا در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 12 شهریور 1400  با رقم 3.8918 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 12.11 درصدی یا 0.4715 ریال درهم امارات / دلار نامبیا نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت درهم امارات / دلار نامبیا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر درهم امارات / دلار نامبیا در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 خرداد 1400  با رقم 3.7167 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 17.39 درصدی یا 0.6466 ریال درهم امارات / دلار نامبیا نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت درهم امارات / دلار نامبیا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر درهم امارات / دلار نامبیا در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 آذر 1399  با رقم 4.1286 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 5.68 درصدی یا 0.2347 ریال درهم امارات / دلار نامبیا نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت درهم امارات / دلار نامبیا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای درهم امارات / دلار نامبیا برابر است با 5.1928 ریال که در تاریخ جمعه 5 اردیبهشت 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در درهم امارات / دلار نامبیا چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به درهم امارات / دلار نامبیا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.444567 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید درهم امارات / دلار نامبیا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به درهم امارات / دلار نامبیا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 4.94 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در درهم امارات / دلار نامبیا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 12 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به درهم امارات / دلار نامبیا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 12.11 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در درهم امارات / دلار نامبیا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به درهم امارات / دلار نامبیا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  17.39 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در درهم امارات / دلار نامبیا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به درهم امارات / دلار نامبیا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 5.68 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در درهم امارات / دلار نامبیا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.49  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت درهم امارات / دلار نامبیا، 4.94 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در درهم امارات / دلار نامبیا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت درهم امارات / دلار نامبیا، 4.94 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در درهم امارات / دلار نامبیا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 4.58 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت درهم امارات / دلار نامبیا،  4.94 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در درهم امارات / دلار نامبیا نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 9.5 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت درهم امارات / دلار نامبیا،  4.94 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در درهم امارات / دلار نامبیا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 0.39 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت درهم امارات / دلار نامبیا،  4.94 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در درهم امارات / دلار نامبیا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 39.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت درهم امارات / دلار نامبیا،  4.94 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در درهم امارات / دلار نامبیا نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 6.77 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت درهم امارات / دلار نامبیا،  4.94 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات درهم امارات / دلار نامبیا

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی