درهم امارات / درهم مراکش

AED/MAD Ask
نرخ فعلی:: 2.4401 0.11
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 2.4401 0.11
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 2.4401 0.11
واحد پولی : -
کشور : امارات متحده عربی
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۶:۴۲:۵۹

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
2.4401 16:42:59 0.0011 0.05% 0.0028 0.11% 0.0006 0.02% 0.0053 0.4401
2.4412 15:43:00 0.0009 0.04% 0.0039 0.16% 0.0017 0.07% 0.0042 0.4412
2.4403 15:28:56 0.0007 0.03% 0.003 0.12% 0.0008 0.03% 0.0051 0.4403
2.441 15:08:00 0.0002 0.01% 0.0037 0.15% 0.0015 0.06% 0.0044 0.441
2.4412 14:28:57 0.0001 - 0.0039 0.16% 0.0017 0.07% 0.0042 0.4412
2.4411 14:08:16 0.0004 0.02% 0.0038 0.16% 0.0016 0.07% 0.0043 0.4411
2.4415 13:43:09 0.0006 0.02% 0.0042 0.17% 0.002 0.08% 0.0039 0.4415
2.4421 13:28:50 0.0014 0.06% 0.0048 0.20% 0.0026 0.11% 0.0033 0.4421
2.4407 12:49:56 0.0004 0.02% 0.0034 0.14% 0.0012 0.05% 0.0047 0.4407
2.4411 12:28:48 0.0024 0.10% 0.0038 0.16% 0.0016 0.07% 0.0043 0.4411
2.4387 11:49:48 0.0002 0.01% 0.0014 0.06% 0.0008 0.03% 0.0067 0.4387
2.4389 11:08:05 0.0003 0.01% 0.0016 0.07% 0.0006 0.02% 0.0065 0.4389
2.4386 10:43:04 0.0002 0.01% 0.0013 0.05% 0.0009 0.04% 0.0068 0.4386
2.4384 10:28:55 0.0001 - 0.0011 0.05% 0.0011 0.05% 0.007 0.4384
2.4383 10:07:58 0.0001 - 0.001 0.04% 0.0012 0.05% 0.0071 0.4383
2.4384 09:43:10 0.0004 0.02% 0.0011 0.05% 0.0011 0.05% 0.007 0.4384
2.438 09:28:52 0.0002 0.01% 0.0007 0.03% 0.0015 0.06% 0.0074 0.438
2.4378 09:08:11 0.0015 0.06% 0.0005 0.02% 0.0017 0.07% 0.0076 0.4378
2.4393 08:43:00 0.0001 - 0.002 0.08% 0.0002 0.01% 0.0061 0.4393
2.4392 08:21:46 0.0013 0.05% 0.0019 0.08% 0.0003 0.01% 0.0062 0.4392
2.4379 07:43:00 0.0018 0.07% 0.0006 0.02% 0.0016 0.07% 0.0075 0.4379
2.4397 07:28:47 0.0004 0.02% 0.0024 0.10% 0.0002 0.01% 0.0057 0.4397
2.4401 07:07:57 0.0045 0.18% 0.0028 0.11% 0.0006 0.02% 0.0053 0.4401
2.4356 06:43:00 0.0032 0.13% 0.0017 0.07% 0.0039 0.16% 0.0098 0.4356
2.4388 06:21:48 0.0017 0.07% 0.0015 0.06% 0.0007 0.03% 0.0066 0.4388
2.4371 06:07:52 0.001 0.04% 0.0002 0.01% 0.0024 0.10% 0.0083 0.4371
2.4381 05:42:57 0.0017 0.07% 0.0008 0.03% 0.0014 0.06% 0.0073 0.4381
2.4364 05:21:50 0.0013 0.05% 0.0009 0.04% 0.0031 0.13% 0.009 0.4364
2.4377 05:08:00 0.0024 0.10% 0.0004 0.02% 0.0018 0.07% 0.0077 0.4377
2.4401 04:42:54 0.0024 0.10% 0.0028 0.11% 0.0006 0.02% 0.0053 0.4401
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی