درهم امارات / روپیه هند

AED/INR Ask
نرخ فعلی:: 20.44 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 20.44 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 20.44 -

واحد پولی : -

کشور : امارات متحده عربی

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

درهم امارات / روپیه هند در روز جاری

۱۲:۲۳:۳۱
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
20.44 12:23:31 0.358 1.78% - - - - 0.14 0.44
20.082 11:56:38 0.378 1.88% 0.358 1.78% 0.358 1.78% 0.218 0.082
20.46 11:44:07 0.378 1.88% 0.02 0.10% 0.02 0.10% 0.16 0.46
20.082 11:28:34 0.378 1.88% 0.358 1.78% 0.358 1.78% 0.218 0.082
20.46 11:22:44 0.378 1.88% 0.02 0.10% 0.02 0.10% 0.16 0.46
20.082 11:07:35 0.358 1.78% 0.358 1.78% 0.358 1.78% 0.218 0.082
20.44 10:22:55 0.358 1.78% - - - - 0.14 0.44
20.082 10:14:33 0.368 1.83% 0.358 1.78% 0.358 1.78% 0.218 0.082
20.45 10:03:57 - - 0.01 0.05% 0.01 0.05% 0.15 0.45
20.45 10:03:54 0.368 1.83% 0.01 0.05% 0.01 0.05% 0.15 0.45
20.082 09:49:41 0.348 1.73% 0.358 1.78% 0.358 1.78% 0.218 0.082
20.43 09:44:01 0.348 1.73% 0.01 0.05% 0.01 0.05% 0.13 0.43
20.082 09:28:32 0.338 1.68% 0.358 1.78% 0.358 1.78% 0.218 0.082
20.42 09:23:12 0.01 0.05% 0.02 0.10% 0.02 0.10% 0.12 0.42
20.41 09:03:28 - - 0.03 0.15% 0.03 0.15% 0.11 0.41
20.41 09:03:24 0.01 0.05% 0.03 0.15% 0.03 0.15% 0.11 0.41
20.42 08:43:59 0.338 1.68% 0.02 0.10% 0.02 0.10% 0.12 0.42
20.082 08:35:51 - - 0.358 1.78% 0.358 1.78% 0.218 0.082
20.082 08:35:47 0.298 1.48% 0.358 1.78% 0.358 1.78% 0.218 0.082
20.38 08:22:51 0.298 1.48% 0.06 0.29% 0.06 0.29% 0.08 0.38
20.082 08:07:39 0.278 1.38% 0.358 1.78% 0.358 1.78% 0.218 0.082
20.36 08:03:33 - - 0.08 0.39% 0.08 0.39% 0.06 0.36
20.36 08:03:32 0.278 1.38% 0.08 0.39% 0.08 0.39% 0.06 0.36
20.082 07:42:36 0.308 1.53% 0.358 1.78% 0.358 1.78% 0.218 0.082
20.39 07:22:40 0.05 0.25% 0.05 0.25% 0.05 0.25% 0.09 0.39
20.44 07:03:00 - - - - - - 0.14 0.44
20.44 07:03:00 0.358 1.78% - - - - 0.14 0.44
20.082 06:56:33 0.358 1.78% 0.358 1.78% 0.358 1.78% 0.218 0.082
20.44 06:43:51 0.358 1.78% - - - - 0.14 0.44
20.082 06:28:31 0.358 1.78% 0.358 1.78% 0.358 1.78% 0.218 0.082
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی