درهم امارات / روپیه اندونزی

AED/IDR Ask
نرخ فعلی:: 3,905.42 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 3,905.42 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 3,905.42 -

واحد پولی : -

کشور : امارات متحده عربی

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات درهم امارات / روپیه اندونزی

در حال حاضر قیمت درهم امارات / روپیه اندونزی چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر درهم امارات / روپیه اندونزی
3,905.42 ریال
می باشد

قیمت درهم امارات / روپیه اندونزی روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت درهم امارات / روپیه اندونزی روز گذشته برابر با
3,905.42 ریال
بود

قیمت درهم امارات / روپیه اندونزی نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت درهم امارات / روپیه اندونزی نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت درهم امارات / روپیه اندونزی در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای درهم امارات / روپیه اندونزی برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای درهم امارات / روپیه اندونزی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

3,910.87 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای درهم امارات / روپیه اندونزی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

3,904.88 ریال

قیمت درهم امارات / روپیه اندونزی نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر درهم امارات / روپیه اندونزی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 5 آذر 1400  با رقم 3,894.53 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.27 درصدی یا 10.89 ریال درهم امارات / روپیه اندونزی نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت درهم امارات / روپیه اندونزی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر درهم امارات / روپیه اندونزی   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آبان 1400  با رقم 3,893.12 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.31  درصدی یا 12.3 ریال درهم امارات / روپیه اندونزی نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت درهم امارات / روپیه اندونزی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر درهم امارات / روپیه اندونزی در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 12 شهریور 1400  با رقم 3,883.59 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.56 درصدی یا 21.83 ریال درهم امارات / روپیه اندونزی نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت درهم امارات / روپیه اندونزی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر درهم امارات / روپیه اندونزی در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 خرداد 1400  با رقم 3,890.39 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.38 درصدی یا 15.03 ریال درهم امارات / روپیه اندونزی نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت درهم امارات / روپیه اندونزی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر درهم امارات / روپیه اندونزی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 آذر 1399  با رقم 3,860.45 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.16 درصدی یا 44.97 ریال درهم امارات / روپیه اندونزی نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت درهم امارات / روپیه اندونزی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای درهم امارات / روپیه اندونزی برابر است با 4,519.28 ریال که در تاریخ دوشنبه 4 فروردین 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در درهم امارات / روپیه اندونزی چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به درهم امارات / روپیه اندونزی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.139488 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید درهم امارات / روپیه اندونزی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به درهم امارات / روپیه اندونزی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.31 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در درهم امارات / روپیه اندونزی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 12 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به درهم امارات / روپیه اندونزی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.56 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در درهم امارات / روپیه اندونزی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به درهم امارات / روپیه اندونزی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  0.38 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در درهم امارات / روپیه اندونزی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به درهم امارات / روپیه اندونزی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.16 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در درهم امارات / روپیه اندونزی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.49  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت درهم امارات / روپیه اندونزی، 0.31 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در درهم امارات / روپیه اندونزی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت درهم امارات / روپیه اندونزی، 0.31 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در درهم امارات / روپیه اندونزی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 4.58 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت درهم امارات / روپیه اندونزی،  0.31 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در درهم امارات / روپیه اندونزی نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 9.57 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت درهم امارات / روپیه اندونزی،  0.31 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در درهم امارات / روپیه اندونزی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 0.01 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت درهم امارات / روپیه اندونزی،  0.31 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در درهم امارات / روپیه اندونزی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 37.61 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت درهم امارات / روپیه اندونزی،  0.31 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در درهم امارات / روپیه اندونزی نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 4.49 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت درهم امارات / روپیه اندونزی،  0.31 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات درهم امارات / روپیه اندونزی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی