درهم امارات / یورو

AED/EUR Ask
نرخ فعلی:: 0.2308 4.33
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.2308 4.33

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.2308 4.33

واحد پولی : -

کشور : امارات متحده عربی

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات درهم امارات / یورو

در حال حاضر قیمت درهم امارات / یورو چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر درهم امارات / یورو
0.2308 ریال
می باشد

قیمت درهم امارات / یورو روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت درهم امارات / یورو روز گذشته برابر با
0.2308 ریال
بود

قیمت درهم امارات / یورو نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت درهم امارات / یورو نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت درهم امارات / یورو در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای درهم امارات / یورو برابر با 0.2408 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای درهم امارات / یورو به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.2408 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای درهم امارات / یورو به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.2308 ریال

قیمت درهم امارات / یورو نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر درهم امارات / یورو در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 7 آذر 1400  با رقم 0.2308 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال درهم امارات / یورو نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت درهم امارات / یورو نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر درهم امارات / یورو   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 آبان 1400  با رقم 0.2354 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.95  درصدی یا 0.0046 ریال درهم امارات / یورو نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت درهم امارات / یورو نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر درهم امارات / یورو در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 14 شهریور 1400  با رقم 0.2308 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال درهم امارات / یورو نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت درهم امارات / یورو نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر درهم امارات / یورو در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 خرداد 1400  با رقم 0.2246 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.76 درصدی یا 0.0062 ریال درهم امارات / یورو نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت درهم امارات / یورو نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر درهم امارات / یورو در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آذر 1399  با رقم 0.2249 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.62 درصدی یا 0.0059 ریال درهم امارات / یورو نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت درهم امارات / یورو تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای درهم امارات / یورو برابر است با 0.2547 ریال که در تاریخ پنجشنبه 29 اسفند 1398  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در درهم امارات / یورو چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به درهم امارات / یورو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید درهم امارات / یورو چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به درهم امارات / یورو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.95 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در درهم امارات / یورو چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 14 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به درهم امارات / یورو، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در درهم امارات / یورو چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به درهم امارات / یورو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  2.76 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در درهم امارات / یورو چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به درهم امارات / یورو، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.62 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در درهم امارات / یورو نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.51  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت درهم امارات / یورو، 1.95 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در درهم امارات / یورو نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.29 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت درهم امارات / یورو، 1.95 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در درهم امارات / یورو نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت درهم امارات / یورو،  1.95 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در درهم امارات / یورو نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 19.82 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت درهم امارات / یورو،  1.95 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در درهم امارات / یورو نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 9.66 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت درهم امارات / یورو،  1.95 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در درهم امارات / یورو نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 23.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت درهم امارات / یورو،  1.95 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در درهم امارات / یورو نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 16.84 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت درهم امارات / یورو،  1.95 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات درهم امارات / یورو

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی