درهم امارات / دلار استرالیا

AED/AUD Ask
نرخ فعلی:: 0.3722 0.19
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.3722 0.19
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.3722 0.19
واحد پولی : -
کشور : امارات متحده عربی
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۴:۰۸:۱۳

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.3722 14:08:13 0.0003 0.08% 0.0007 0.19% 0.0009 0.24% 0.0032 -
0.3719 13:50:21 0.0005 0.13% 0.0004 0.11% 0.0006 0.16% 0.0035 -
0.3724 13:28:59 0.0002 0.05% 0.0009 0.24% 0.0011 0.30% 0.003 -
0.3722 12:50:16 0.0001 0.03% 0.0007 0.19% 0.0009 0.24% 0.0032 -
0.3721 12:29:00 0.0002 0.05% 0.0006 0.16% 0.0008 0.22% 0.0033 -
0.3719 12:02:59 0.0003 0.08% 0.0004 0.11% 0.0006 0.16% 0.0035 -
0.3722 11:50:25 0.0002 0.05% 0.0007 0.19% 0.0009 0.24% 0.0032 -
0.372 11:29:15 0.0001 0.03% 0.0005 0.13% 0.0007 0.19% 0.0034 -
0.3719 11:02:16 - - 0.0004 0.11% 0.0006 0.16% 0.0035 -
0.3719 11:02:14 0.0002 0.05% 0.0004 0.11% 0.0006 0.16% 0.0035 -
0.3721 10:50:01 0.0001 0.03% 0.0006 0.16% 0.0008 0.22% 0.0033 -
0.372 10:22:12 0.0003 0.08% 0.0005 0.13% 0.0007 0.19% 0.0034 -
0.3717 10:08:13 0.0001 0.03% 0.0002 0.05% 0.0004 0.11% 0.0037 -
0.3718 09:43:00 0.0001 0.03% 0.0003 0.08% 0.0005 0.13% 0.0036 -
0.3717 09:08:01 0.0001 0.03% 0.0002 0.05% 0.0004 0.11% 0.0037 -
0.3716 08:43:14 0.0002 0.05% 0.0001 0.03% 0.0003 0.08% 0.0038 -
0.3718 08:21:57 0.0036 0.97% 0.0003 0.08% 0.0005 0.13% 0.0036 -
0.3754 07:56:19 0.0039 1.05% 0.0039 1.05% 0.0041 1.10% - -
0.3715 07:08:11 0.0001 0.03% - - 0.0002 0.05% 0.0039 -
0.3714 06:43:12 0.0003 0.08% 0.0001 0.03% 0.0001 0.03% 0.004 -
0.3711 06:21:54 0.0001 0.03% 0.0004 0.11% 0.0002 0.05% 0.0043 -
0.371 06:07:59 0.0001 0.03% 0.0005 0.13% 0.0003 0.08% 0.0044 -
0.3709 05:28:59 0.0001 0.03% 0.0006 0.16% 0.0004 0.11% 0.0045 -
0.371 04:28:54 0.0001 0.03% 0.0005 0.13% 0.0003 0.08% 0.0044 -
0.3711 04:08:07 0.0002 0.05% 0.0004 0.11% 0.0002 0.05% 0.0043 -
0.3709 03:43:13 0.0002 0.05% 0.0006 0.16% 0.0004 0.11% 0.0045 -
0.3711 03:29:05 0.0001 0.03% 0.0004 0.11% 0.0002 0.05% 0.0043 -
0.3712 02:43:06 0.0001 0.03% 0.0003 0.08% 0.0001 0.03% 0.0042 -
0.3713 01:08:06 0.0001 0.03% 0.0002 0.05% - - 0.0041 -
0.3714 00:50:28 0.0001 0.03% 0.0001 0.03% 0.0001 0.03% 0.004 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی