Adese

Adese
نرخ فعلی:: 0.8 -
بازار سهام ترکیه

نرخ فعلی: : 0.8 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.8 -

واحد پولی : -

کشور : ترکیه

شاخه : بازار سهام ترکیه

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد Adese

۱۶ آذر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Adese - 0.06 0.30 0.61 2.29 3.20

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.2
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 25%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.2
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 25%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.2
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 25%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.2
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 25%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی