Actinver Casa de Bolsa Pso Trac

Actinver Casa de Bolsa Pso Trac
نرخ فعلی:: 7.84 -
صندوق های معاملاتی مکزیک

نرخ فعلی: : 7.84 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 7.84 -

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : صندوق های معاملاتی مکزیک

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات Actinver Casa de Bolsa Pso Trac

در حال حاضر قیمت Actinver Casa de Bolsa Pso Trac چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر Actinver Casa de Bolsa Pso Trac
7.84 دلار
می باشد

قیمت Actinver Casa de Bolsa Pso Trac روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت Actinver Casa de Bolsa Pso Trac روز گذشته برابر با
7.84 دلار
بود

قیمت Actinver Casa de Bolsa Pso Trac نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت Actinver Casa de Bolsa Pso Trac نسبت به روز گذشته
0 دلار
یافت

نرخ بازگشایی قیمت Actinver Casa de Bolsa Pso Trac در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای Actinver Casa de Bolsa Pso Trac برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای Actinver Casa de Bolsa Pso Trac به ثبت رسید چقدر بوده است؟

7.84 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای Actinver Casa de Bolsa Pso Trac به ثبت رسید چقدر بوده است؟

7.84 دلار

قیمت Actinver Casa de Bolsa Pso Trac نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Actinver Casa de Bolsa Pso Trac در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 11 آذر 1400  با رقم 7.78 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.77 درصدی یا 0.06 دلار Actinver Casa de Bolsa Pso Trac نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت Actinver Casa de Bolsa Pso Trac نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Actinver Casa de Bolsa Pso Trac   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 18 آبان 1400  با رقم 8.11 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.32  درصدی یا 0.27 دلار Actinver Casa de Bolsa Pso Trac نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت Actinver Casa de Bolsa Pso Trac نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Actinver Casa de Bolsa Pso Trac در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 شهریور 1400  با رقم 8.15 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.8 درصدی یا 0.31 دلار Actinver Casa de Bolsa Pso Trac نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت Actinver Casa de Bolsa Pso Trac نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Actinver Casa de Bolsa Pso Trac در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 شهریور 1400  با رقم 8.15 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.8 درصدی یا 0.31 دلار Actinver Casa de Bolsa Pso Trac نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت Actinver Casa de Bolsa Pso Trac نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Actinver Casa de Bolsa Pso Trac در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 شهریور 1400  با رقم 8.15 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.8 درصدی یا 0.31 دلار Actinver Casa de Bolsa Pso Trac نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت Actinver Casa de Bolsa Pso Trac تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای Actinver Casa de Bolsa Pso Trac برابر است با 8.15 دلار که در تاریخ یکشنبه 28 شهریور 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در Actinver Casa de Bolsa Pso Trac چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به Actinver Casa de Bolsa Pso Trac تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.384123 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید Actinver Casa de Bolsa Pso Trac چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 18 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به Actinver Casa de Bolsa Pso Trac تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.32 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در Actinver Casa de Bolsa Pso Trac چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به Actinver Casa de Bolsa Pso Trac، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.8 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در Actinver Casa de Bolsa Pso Trac چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به Actinver Casa de Bolsa Pso Trac تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  3.8 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در Actinver Casa de Bolsa Pso Trac چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به Actinver Casa de Bolsa Pso Trac، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.8 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Actinver Casa de Bolsa Pso Trac نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.31  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Actinver Casa de Bolsa Pso Trac، 3.32 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Actinver Casa de Bolsa Pso Trac نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.6 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Actinver Casa de Bolsa Pso Trac، 3.32 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Actinver Casa de Bolsa Pso Trac نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 1.04 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Actinver Casa de Bolsa Pso Trac،  3.32 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Actinver Casa de Bolsa Pso Trac نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 24.98 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Actinver Casa de Bolsa Pso Trac،  3.32 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Actinver Casa de Bolsa Pso Trac نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 10.29 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Actinver Casa de Bolsa Pso Trac،  3.32 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Actinver Casa de Bolsa Pso Trac نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 34.86 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Actinver Casa de Bolsa Pso Trac،  3.32 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Actinver Casa de Bolsa Pso Trac نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 23.52 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Actinver Casa de Bolsa Pso Trac،  3.32 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات Actinver Casa de Bolsa Pso Trac

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی