شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

AcomeA Breve Termine A2

AcomeA Breve Termine A2
نرخ فعلی: 16.919 0
واحد حجمی: -
نرخ فعلی: 16.919 0
واحد پولی: یورو
کشور : ایتالیا
شاخه: صندوق های سرمایه گذاری ایتالیا
واحد حجمی: -
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۱۶ تیر

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
AcomeA Breve Termine A2 - 0.0720 0.0710 0.0740 0.4120 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 17 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.081 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.48%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 17 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.081 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.48%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 16 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.919 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.74%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 16 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.919 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.74%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی