ABD US Treasury Dolar B Type

ABD US Treasury Dolar B Type
نرخ فعلی:: 824.1 -
صندوق های معاملاتی ترکیه
نرخ فعلی: : 824.1 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 824.1 -
واحد پولی : -
کشور : ترکیه
شاخه : صندوق های معاملاتی ترکیه
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲۶ شهریور

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
ABD US Treasury Dolar B Type - 17.60 8.20 126.60 99.60 218.30

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 806
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 18.1
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.25%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 803
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 21.1
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.63%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 814
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.1
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.24%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 804
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 20.1
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.5%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی