ABD US Treasury Dolar B Type

ABD US Treasury Dolar B Type
نرخ فعلی:: 824.1 -
صندوق های معاملاتی ترکیه
نرخ فعلی: : 824.1 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 824.1 -
واحد پولی : -
کشور : ترکیه
شاخه : صندوق های معاملاتی ترکیه
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
Dow Jones Istanbul 20 Type A 45.53 ۲۶ شهریور - - 45.85 45.45 0 1.47 46.02 47.81
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 ۱۳ فروردین - - 61.3 60.15 0 - - -
Finansbank Non-Financial Istanbul 20 Type A 40.78 ۲۶ شهریور - - 41.67 40.69 0 1.22 42.25 42.94
IS Investment ISE 30 35.61 ۱۷ تیر - - 35.61 35.28 0 - - -
Istanbul Gold 42.65 ۲۶ شهریور - - 42.74 42.37 0 0.35 42.94 42.94
Ziraat Portfoy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yogun 18.03 ۲۶ شهریور - - 18.09 17.94 0 0.03 18.24 18.88
Ziraat Portfolio BIST 30 Equal Weighted Index Stoc 18.08 ۲۶ شهریور - - 18.16 18.03 0 0.92 18.34 18.97
Ziraat Portfolio Gold Participation ETF 39.04 ۱۰ تیر - - 39.04 39.04 0 - - -
Ziraat Portfolio Gold Participation ETF 48.8 ۲۶ شهریور - - 48.8 48.4 0 0.2 48.84 48.87
Ziraat Portfolio Yldz Market Liquid Dividend Index 17.64 ۲۶ شهریور - - 17.65 17.54 0 0.36 18.03 18.65
Ziraat Portfoy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Sene 12.64 ۲۶ شهریور - - 12.77 12.63 0 0.36 12.86 13.51
Ziraat Portfoy Katilim 30 Endeksi Hisse Senedi Yog 18.76 ۲۶ شهریور - - 18.77 18.7 0 0.24 19.09 19.65
Ziraat Portfoy Katilim 30 Esit Agirlikli Endeksi H 18.52 ۲۶ شهریور - - 18.55 18.52 0 0.48 18.84 19.28
Ziraat Prtfl Non-Bank Liquid 10 18.8 ۲۶ شهریور - - 18.91 18.75 0 1.2 19.4 19.98
Ziraat Ptf Risk Equal Out of Bank 20 Index Equity 18.08 ۲۶ شهریور - - 18.1 18 0 0.08 18.25 18.85
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی