شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfoli

AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfoli
نرخ فعلی 130.43 0
صندوق های سرمایه گذاری هنگ کنگ
نرخ فعلی: 130.43 0
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 130.43 0
واحد پولی: دلار
کشور : -
شاخه: صندوق های سرمایه گذاری هنگ کنگ
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۱۷ مرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfoli - - 5.42 1.13 13.35 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 130 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.43 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.33%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 130 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.43 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.33%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 122 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.43 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.91%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 121 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.43 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.79%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی