AB FCP I American Income Portfolio BA ZAR H Inc

AB FCP I American Income Portfolio BA ZAR H Inc
نرخ فعلی:: 79.66 0.48
صندوق های سرمایه گذاری لوکزامبورگ
نرخ فعلی: : 79.66 0.48
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 79.66 0.48
واحد پولی : یورو
کشور : لوکزامبورگ
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری لوکزامبورگ
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۰۷:۰۰:۵۲

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
AB FCP I American Income Portfolio BA ZAR H Inc 0.38 0.3800 0.2100 3.82 5.18 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 80 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.34 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.43%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 80 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.34 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.43%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 80 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.34 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.43%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 79 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.66 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.84%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی