A-One Seimitsu

A-One Seimitsu
نرخ فعلی:: 1,400 -
بازار سهام ژاپن

نرخ فعلی: : 1,400 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1,400 -

واحد پولی : -

کشور : ژاپن

شاخه : بازار سهام ژاپن

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات A-One Seimitsu

در حال حاضر قیمت A-One Seimitsu چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر A-One Seimitsu
1,400 ریال
می باشد

قیمت A-One Seimitsu روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت A-One Seimitsu روز گذشته برابر با
1,400 ریال
بود

قیمت A-One Seimitsu نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت A-One Seimitsu نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت A-One Seimitsu در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای A-One Seimitsu برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای A-One Seimitsu به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1,400 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای A-One Seimitsu به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1,400 ریال

قیمت A-One Seimitsu نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر A-One Seimitsu در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 آذر 1400  با رقم 1,400 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال A-One Seimitsu نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت A-One Seimitsu نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر A-One Seimitsu   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 آبان 1400  با رقم 1,353 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.47  درصدی یا 47 ریال A-One Seimitsu نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت A-One Seimitsu نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر A-One Seimitsu در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 15 شهریور 1400  با رقم 1,370 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.18 درصدی یا 30 ریال A-One Seimitsu نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت A-One Seimitsu نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر A-One Seimitsu در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 خرداد 1400  با رقم 1,370 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.18 درصدی یا 30 ریال A-One Seimitsu نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت A-One Seimitsu نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر A-One Seimitsu در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 16 آذر 1399  با رقم 1,354 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.39 درصدی یا 46 ریال A-One Seimitsu نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت A-One Seimitsu تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای A-One Seimitsu برابر است با 2,941 ریال که در تاریخ دوشنبه 3 تیر 1398  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در A-One Seimitsu چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به A-One Seimitsu تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.647017 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید A-One Seimitsu چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به A-One Seimitsu تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.47 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در A-One Seimitsu چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 15 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به A-One Seimitsu، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.18 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در A-One Seimitsu چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به A-One Seimitsu تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  2.18 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در A-One Seimitsu چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 16 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به A-One Seimitsu، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.39 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در A-One Seimitsu نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.53  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت A-One Seimitsu، 3.47 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در A-One Seimitsu نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.29 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت A-One Seimitsu، 3.47 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در A-One Seimitsu نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.49 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت A-One Seimitsu،  3.47 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در A-One Seimitsu نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 22.96 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت A-One Seimitsu،  3.47 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در A-One Seimitsu نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 12.83 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت A-One Seimitsu،  3.47 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در A-One Seimitsu نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 27.08 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت A-One Seimitsu،  3.47 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در A-One Seimitsu نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 22.16 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت A-One Seimitsu،  3.47 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات A-One Seimitsu

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی