4iG

4iG
نرخ فعلی:: 626 0.64
بازار سهام مجارستان
نرخ فعلی: : 626 0.64
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 626 0.64
واحد پولی : -
کشور : مجارستان
شاخه : بازار سهام مجارستان
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲۱:۴۰:۳۱

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
4iG 4 14 22 1 111 2,874

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 628
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.32%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 624
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.32%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 625
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.16%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 629
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.48%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی