361 Degrees Int

361 Degrees Int
نرخ فعلی:: 3.99 -
بازار سهام هنگ‌کنگ
نرخ فعلی: : 3.99 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 3.99 -
واحد پولی : -
کشور : هنگ کنگ
شاخه : بازار سهام هنگ‌کنگ
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
13 Holdings 0.062 ۲۸ اردیبهشت - - 0.062 0.062 0 - - -
1957 & Co Hospitality 0.43 ۲۶ شهریور - - 0.445 0.43 0 - 0.43 0.43
360 Ludashi 1.72 ۲۶ شهریور - - 1.73 1.72 0 0.28 1.92 2.15
3SBio 8.31 ۲۶ شهریور - - 8.31 8.22 0 0.31 8.59 8.9
51 Credit Card 0.86 ۲۶ شهریور - - 0.87 0.86 0 0.14 0.91 1
7Road 2.51 ۱۴ فروردین - - 2.51 2.48 0 - - -
A & S Group 0.158 ۲۵ شهریور - - 0.158 0.153 0 - 0.159 0.192
A-Living Services 27.9 ۲۶ شهریور - - 27.9 27.65 0 2.1 30.3 31.95
A8 New Media 0.255 ۲۶ شهریور - - 0.265 0.255 0 - 0.255 0.28
AAC Technologies 40 ۲۶ شهریور - - 40 40 0 2 40.55 46.85
AAG Energy Holdings Ltd 2.04 ۲۶ شهریور - - 2.07 2.04 0 0.04 2.35 2.4
AB Builders Group 0.29 ۲۴ شهریور - - 0.29 0.29 0 - 0.29 0.325
abc Multiactive 0.058 ۸ دی - - 0.058 0.058 0 - - -
Able Engineering 0.37 ۱۶ شهریور - - 0.37 0.37 0 - - 0.4
Accel 1.7 ۲۶ شهریور - - 1.7 1.67 0 0.3 1.7 1.85
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی