01Cybaton

01Cybaton
نرخ فعلی:: 5.04 0
بازار سهام لهستان
نرخ فعلی: : 5.04 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 5.04 0
واحد پولی : -
کشور : لهستان
شاخه : بازار سهام لهستان
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۸ مرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
01Cybaton - 0.53 1.86 3.41 5.76 4.99

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.96
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 19.05%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.96
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 19.05%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 7
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.96
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 38.89%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 7
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.96
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 38.89%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی