خبر

دیده‌بان بازار

نوسان قیمت زد کش

نوسان قیمت زد کش
در آخرین تحولات بازارها، لحظاتی پیش زد کش با ثبت قیمت 21.96 دلار، کاهش 3.05 درصدی نسبت به روز گذشته را رقم زد.
شایان ذکر است که زد کش در روزهای مشابه هفته گذشته نیز یعنی در مورخ سه شنبه 22 خرداد 1403 با قیمت 22.64 دلار معامله شده بود لذا نرخ فعلی به معنای کاهش 3. درصدی زد کش نسبت به هفته گذشته می باشد.

نوسان قیمت فانتوم

نوسان قیمت فانتوم
در آخرین تحولات بازارها، لحظاتی پیش فانتوم با ثبت قیمت 0.59797 دلار، کاهش 5.7 درصدی نسبت به روز گذشته را رقم زد.
شایان ذکر است که فانتوم در روزهای مشابه هفته گذشته نیز یعنی در مورخ سه شنبه 22 خرداد 1403 با قیمت 0.634433 دلار معامله شده بود لذا نرخ فعلی به معنای کاهش 5.74 درصدی فانتوم نسبت به هفته گذشته می باشد.

جدیدترین نوسان قیمت فایل کوین

جدیدترین نوسان قیمت فایل کوین
طی معاملات روز جاری، فایل کوین با  0.2 دلار کاهش  نسبت به روز گذشته، هم اکنون به نرخ 5.05 دلار رسید.
قابل ذکر است که نرخ بازگشایی فایل کوین که روز گذشته را با نرخ 5.2 دلار آغاز کرده و با قیمت 5.25 دلار به پایان رسانده بود در ابتدای روز جاری برابر با 5.24 دلار بوده است.

جدیدترین نوسان قیمت تزوس

جدیدترین نوسان قیمت تزوس
طی معاملات روز جاری، تزوس با  0.039 دلار کاهش  نسبت به روز گذشته، هم اکنون به نرخ 0.772377 دلار رسید.
قابل ذکر است که نرخ بازگشایی تزوس که روز گذشته را با نرخ 0.812511 دلار آغاز کرده و با قیمت 0.811364 دلار به پایان رسانده بود در ابتدای روز جاری برابر با 0.811429 دلار بوده است.

آخرین تحولات قیمت یونی سواپ

آخرین تحولات قیمت یونی سواپ

آخرین تحولات امروز بازارها، از ثبت قیمت 10.92 دلار برای یونی سواپ خبر می دهند. این نرخ گویای افزایش قیمت 37.35 درصدی آن نسبت به ماه گذشته و همچنین افزایش ارزش 142.66 درصدی آن نسبت به سال قبل می باشد.

گفتنی است که بالاترین قیمت ثبت شده برای یونی سواپ در روز جاری 11.98 دلار و پایین ترین نرخ نیز برابر با 10.88 دلار بوده است.

نوسان قیمت لوپرینگ

نوسان قیمت لوپرینگ
در آخرین تحولات بازارها، لحظاتی پیش لوپرینگ با ثبت قیمت 0.181627 دلار، کاهش 6.11 درصدی نسبت به روز گذشته را رقم زد.
شایان ذکر است که لوپرینگ در روزهای مشابه هفته گذشته نیز یعنی در مورخ سه شنبه 22 خرداد 1403 با قیمت 0.202682 دلار معامله شده بود لذا نرخ فعلی به معنای کاهش 10.38 درصدی لوپرینگ نسبت به هفته گذشته می باشد.

نوسان قیمت دیکرید

نوسان قیمت دیکرید
در آخرین تحولات بازارها، لحظاتی پیش دیکرید با ثبت قیمت 16.34 دلار، کاهش 10.47 درصدی نسبت به روز گذشته را رقم زد.
شایان ذکر است که دیکرید در روزهای مشابه هفته گذشته نیز یعنی در مورخ سه شنبه 22 خرداد 1403 با قیمت 17.84 دلار معامله شده بود لذا نرخ فعلی به معنای کاهش 8.4 درصدی دیکرید نسبت به هفته گذشته می باشد.

نوسان قیمت میکر

نوسان قیمت میکر
در آخرین تحولات بازارها، لحظاتی پیش میکر با ثبت قیمت 2,346.35 دلار، کاهش 3.58 درصدی نسبت به روز گذشته را شاهد بود. قیمت فعلی میکر گویای کاهش 16.78 درصدی نسبت به ماه گذشته و کاهش 23.45 درصدی آن نسبت به سه ماه قبل می باشد.
شایان ذکر است که میکر در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 27 خرداد 1402 با قیمت 673.58 دلار داد و ستد شده بود که این نرخ با 248.34 درصد افزایش، در روز جاری به رقم 2,346.35 دلار رسیده است.

جدیدترین نوسان قیمت اتریوم کلاسیک

جدیدترین نوسان قیمت اتریوم کلاسیک
طی معاملات روز جاری، اتریوم کلاسیک با  1.13 دلار کاهش  نسبت به روز گذشته، هم اکنون به نرخ 24.35 دلار رسید.
قابل ذکر است که نرخ بازگشایی اتریوم کلاسیک که روز گذشته را با نرخ 25.52 دلار آغاز کرده و با قیمت 25.48 دلار به پایان رسانده بود در ابتدای روز جاری برابر با 25.47 دلار بوده است.

آخرین تحولات قیمت نئو

آخرین تحولات قیمت نئو

آخرین تحولات امروز بازارها، از ثبت قیمت 11.72 برای نئو خبر می دهند، این نرخ گویای کاهش قیمت 24.77 درصدی آن نسبت به ماه گذشته و همچنین افزایش ارزش 50.83 درصدی آن نسبت به سال قبل می باشد. 

گفتنی است که بالاترین قیمت ثبت شده برای نئو در روز جاری 12.83 و پایین ترین نرخ نیز برابر با 11.59 بوده است.

آخرین نوسان قیمت اتریوم

آخرین نوسان قیمت اتریوم
در ادامه نوسانات روز جاری اتریوم به نرخ 3,525.5 دلار رسید این نرخ گویای افزایش قیمت 0.85 درصدی آن نسبت به هفته گذشته و همچنین افزایش 13.05 درصدی آن نسبت به ماه قبل می باشد. 
شایان ذکر است که بالاترین قیمت ثبت شده برای اتریوم در روز جاری 3,647.36 دلار و پایین ترین نرخ نیز برابر با 3,492.77 دلار بوده است.

آرشیو دیده‌بان بازار

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین