خبر

دیده‌بان بازار

آخرین تحولات قیمت طلای 18 عیار / 750

آخرین تحولات قیمت طلای 18 عیار / 750

آخرین تحولات امروز بازارها، از ثبت قیمت 34,069,000 ریال برای طلای 18 عیار / 750 خبر می دهند. این نرخ گویای کاهش قیمت 2.67 درصدی آن نسبت به ماه گذشته و همچنین افزایش ارزش 34.83 درصدی آن نسبت به سال قبل می باشد.

گفتنی است که بالاترین قیمت ثبت شده برای طلای 18 عیار / 750 در روز جاری 34,092,000 ریال و پایین ترین نرخ نیز برابر با 33,496,000 ریال بوده است.

نوسان قیمت یونی سواپ

نوسان قیمت یونی سواپ
در آخرین تحولات بازارها، لحظاتی پیش یونی سواپ با ثبت قیمت 10.85 دلار، کاهش 3.04 درصدی نسبت به روز گذشته را رقم زد.
شایان ذکر است که یونی سواپ در روزهای مشابه هفته گذشته نیز یعنی در مورخ چهارشنبه 2 خرداد 1403 با قیمت 9.2 دلار معامله شده بود لذا نرخ فعلی به معنای افزایش 17.93 درصدی یونی سواپ نسبت به هفته گذشته می باشد.

آخرین تحولات قیمت آبشده نقدی

آخرین تحولات قیمت آبشده نقدی

آخرین تحولات امروز بازارها، از ثبت قیمت 147,500,000 برای آبشده نقدی خبر می دهند، این نرخ گویای کاهش قیمت 2.7 درصدی آن نسبت به ماه گذشته و همچنین افزایش ارزش 34.72 درصدی آن نسبت به سال قبل می باشد. 

گفتنی است که بالاترین قیمت ثبت شده برای آبشده نقدی در روز جاری 147,500,000 و پایین ترین نرخ نیز برابر با 145,100,000 بوده است.

نوسان قیمت فایل کوین

نوسان قیمت فایل کوین
در آخرین تحولات بازارها، لحظاتی پیش فایل کوین با ثبت قیمت 5.9 دلار، کاهش 3.9 درصدی نسبت به روز گذشته را شاهد بود. قیمت فعلی فایل کوین گویای افزایش 1.2 درصدی نسبت به ماه گذشته و کاهش 30.83 درصدی آن نسبت به سه ماه قبل می باشد.
شایان ذکر است که فایل کوین در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 7 خرداد 1402 با قیمت 4.62 دلار داد و ستد شده بود که این نرخ با 27.7 درصد افزایش، در روز جاری به رقم 5.9 دلار رسیده است.

نوسان قیمت تزوس

نوسان قیمت تزوس
تزوس که معاملات روز جاری را با 0.01 درصد کاهش نسبت به روز گذشته و با قیمت 0.999924  آغاز کرده بود هم اکنون با نرخ 0.964102 دلار در حال داد وستد می باشد.
این نرخ گویای کاهش  0.94 درصدی آن نسبت به هفته گذشته می باشد. گفتنی است بالاترین نرخ ثبت شده برای تزوس در روز جاری 1. دلار و کمترین مقدار نیز 0.962726 دلار بوده است.

نوسان قیمت دیکرید

نوسان قیمت دیکرید
دیکرید که معاملات روز جاری را با 0.38 درصد افزایش نسبت به روز گذشته و با قیمت 21.24  آغاز کرده بود هم اکنون با نرخ 20.37 دلار در حال داد وستد می باشد.
این نرخ گویای کاهش  4.5 درصدی آن نسبت به هفته گذشته می باشد. گفتنی است بالاترین نرخ ثبت شده برای دیکرید در روز جاری 21.31 دلار و کمترین مقدار نیز 20.01 دلار بوده است.

آخرین تحولات قیمت نئو

آخرین تحولات قیمت نئو

آخرین تحولات امروز بازارها، از ثبت قیمت 15.25 برای نئو خبر می دهند، این نرخ گویای کاهش قیمت 14.89 درصدی آن نسبت به ماه گذشته و همچنین افزایش ارزش 40.94 درصدی آن نسبت به سال قبل می باشد. 

گفتنی است که بالاترین قیمت ثبت شده برای نئو در روز جاری 15.95 و پایین ترین نرخ نیز برابر با 15.18 بوده است.

آخرین تحولات قیمت بیت کوین

آخرین تحولات قیمت بیت کوین

آخرین تحولات امروز بازارها، از ثبت قیمت 67,900. دلار برای بیت کوین خبر می دهند. این نرخ گویای افزایش قیمت 7.73 درصدی آن نسبت به ماه گذشته و همچنین افزایش ارزش 145.35 درصدی آن نسبت به سال قبل می باشد.

گفتنی است که بالاترین قیمت ثبت شده برای بیت کوین در روز جاری 69,768.04 دلار و پایین ترین نرخ نیز برابر با 67,455.83 دلار بوده است.

آرشیو دیده‌بان بازار

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین