خبر

دیده‌بان بازار

نوسان قیمت انس طلا

نوسان قیمت انس طلا
در آخرین تحولات بازارها، لحظاتی پیش انس طلا با ثبت قیمت 2,385.28 دلار، کاهش 1.52 درصدی نسبت به روز گذشته را رقم زد.
شایان ذکر است که انس طلا در روزهای مشابه هفته گذشته نیز یعنی در مورخ پنجشنبه 27 اردیبهشت 1403 با قیمت 2,377.23 دلار معامله شده بود لذا نرخ فعلی به معنای افزایش 0.33 درصدی انس طلا نسبت به هفته گذشته می باشد.

نوسان قیمت نئو

نوسان قیمت نئو
در آخرین تحولات بازارها، لحظاتی پیش نئو با ثبت قیمت 15.4 دلار، کاهش 3.05 درصدی نسبت به روز گذشته را رقم زد.
شایان ذکر است که نئو در روزهای مشابه هفته گذشته نیز یعنی در مورخ پنجشنبه 27 اردیبهشت 1403 با قیمت 15.17 دلار معامله شده بود لذا نرخ فعلی به معنای افزایش 1.51 درصدی نئو نسبت به هفته گذشته می باشد.

آخرین تحولات قیمت ویوز

آخرین تحولات قیمت ویوز

آخرین تحولات امروز بازارها، از ثبت قیمت 2.47 برای ویوز خبر می دهند، این نرخ گویای کاهش قیمت 5.72 درصدی آن نسبت به ماه گذشته و همچنین افزایش ارزش 30 درصدی آن نسبت به سال قبل می باشد. 

گفتنی است که بالاترین قیمت ثبت شده برای ویوز در روز جاری 2.56 و پایین ترین نرخ نیز برابر با 2.47 بوده است.

نوسان قیمت لوپرینگ

نوسان قیمت لوپرینگ
لوپرینگ که معاملات روز جاری را با 0.44 درصد افزایش نسبت به روز گذشته و با قیمت 0.294671  آغاز کرده بود هم اکنون با نرخ 0.284822 دلار در حال داد وستد می باشد.
این نرخ گویای افزایش  13.66 درصدی آن نسبت به هفته گذشته می باشد. گفتنی است بالاترین نرخ ثبت شده برای لوپرینگ در روز جاری 0.294671 دلار و کمترین مقدار نیز 0.282587 دلار بوده است.

نوسان قیمت فایل کوین

نوسان قیمت فایل کوین
در آخرین تحولات بازارها، لحظاتی پیش فایل کوین با ثبت قیمت 6.03 دلار، کاهش 3.15 درصدی نسبت به روز گذشته را رقم زد.
شایان ذکر است که فایل کوین در روزهای مشابه هفته گذشته نیز یعنی در مورخ پنجشنبه 27 اردیبهشت 1403 با قیمت 5.72 دلار معامله شده بود لذا نرخ فعلی به معنای افزایش 5.41 درصدی فایل کوین نسبت به هفته گذشته می باشد.

آخرین تحولات قیمت تزوس

آخرین تحولات قیمت تزوس

آخرین تحولات امروز بازارها، از ثبت قیمت 0.965773 دلار برای تزوس خبر می دهند. این نرخ گویای کاهش قیمت 8.02 درصدی آن نسبت به ماه گذشته و همچنین افزایش ارزش 8.66 درصدی آن نسبت به سال قبل می باشد.

گفتنی است که بالاترین قیمت ثبت شده برای تزوس در روز جاری 0.999507 دلار و پایین ترین نرخ نیز برابر با 0.965125 دلار بوده است.

نوسان قیمت کازماز

نوسان قیمت کازماز
در آخرین تحولات بازارها، لحظاتی پیش کازماز با ثبت قیمت 8.53 دلار، کاهش 3.17 درصدی نسبت به روز گذشته را رقم زد.
شایان ذکر است که کازماز در روزهای مشابه هفته گذشته نیز یعنی در مورخ پنجشنبه 27 اردیبهشت 1403 با قیمت 8.46 دلار معامله شده بود لذا نرخ فعلی به معنای افزایش 0.82 درصدی کازماز نسبت به هفته گذشته می باشد.

آخرین نوسان قیمت اتریوم کلاسیک

آخرین نوسان قیمت اتریوم کلاسیک
در ادامه نوسانات روز جاری اتریوم کلاسیک به نرخ 30.05 دلار رسید این نرخ گویای افزایش قیمت 10.84 درصدی آن نسبت به هفته گذشته و همچنین افزایش 7.05 درصدی آن نسبت به ماه قبل می باشد. 
شایان ذکر است که بالاترین قیمت ثبت شده برای اتریوم کلاسیک در روز جاری 31.97 دلار و پایین ترین نرخ نیز برابر با 30.05 دلار بوده است.

جدیدترین نوسان قیمت اتریوم

جدیدترین نوسان قیمت اتریوم
طی معاملات روز جاری، اتریوم با  62.71 دلار کاهش  نسبت به روز گذشته، هم اکنون به نرخ 3,674.99 دلار رسید.
قابل ذکر است که نرخ بازگشایی اتریوم که روز گذشته را با نرخ 3,513.74 دلار آغاز کرده و با قیمت 3,737.7 دلار به پایان رسانده بود در ابتدای روز جاری برابر با 3,739.34 دلار بوده است.

نوسان قیمت فانتوم

نوسان قیمت فانتوم
فانتوم که معاملات روز جاری را با 0.03 درصد کاهش نسبت به روز گذشته و با قیمت 0.879811  آغاز کرده بود هم اکنون با نرخ 0.852901 دلار در حال داد وستد می باشد.
این نرخ گویای افزایش  5.94 درصدی آن نسبت به هفته گذشته می باشد. گفتنی است بالاترین نرخ ثبت شده برای فانتوم در روز جاری 0.881262 دلار و کمترین مقدار نیز 0.851552 دلار بوده است.

نوسان قیمت یونی سواپ

نوسان قیمت یونی سواپ
در آخرین تحولات بازارها، لحظاتی پیش یونی سواپ با ثبت قیمت 9.28 دلار، کاهش 3.02 درصدی نسبت به روز گذشته را رقم زد.
شایان ذکر است که یونی سواپ در روزهای مشابه هفته گذشته نیز یعنی در مورخ پنجشنبه 27 اردیبهشت 1403 با قیمت 7.22 دلار معامله شده بود لذا نرخ فعلی به معنای افزایش 28.53 درصدی یونی سواپ نسبت به هفته گذشته می باشد.

آخرین نوسان قیمت میکر

آخرین نوسان قیمت میکر
در ادامه نوسانات روز جاری میکر به نرخ 3,006.04 دلار رسید این نرخ گویای افزایش قیمت 11.19 درصدی آن نسبت به هفته گذشته و همچنین افزایش 3.38 درصدی آن نسبت به ماه قبل می باشد. 
شایان ذکر است که بالاترین قیمت ثبت شده برای میکر در روز جاری 3,094.62 دلار و پایین ترین نرخ نیز برابر با 2,998.82 دلار بوده است.

آخرین تحولات قیمت پنکیک سواپ

آخرین تحولات قیمت پنکیک سواپ

آخرین تحولات امروز بازارها، از ثبت قیمت 2.96 برای پنکیک سواپ خبر می دهند، این نرخ گویای کاهش قیمت 1.33 درصدی آن نسبت به ماه گذشته و همچنین افزایش ارزش 63.53 درصدی آن نسبت به سال قبل می باشد. 

گفتنی است که بالاترین قیمت ثبت شده برای پنکیک سواپ در روز جاری 2.96 و پایین ترین نرخ نیز برابر با 2.81 بوده است.

آرشیو دیده‌بان بازار

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین