خبر

دیده‌بان بازار

نوسان قیمت آبشده نقدی

نوسان قیمت آبشده نقدی
آبشده نقدی که معاملات روز جاری را با 0.10 درصد کاهش نسبت به روز گذشته و با قیمت 145,550,000  آغاز کرده بود هم اکنون با نرخ 143,150,000 ریال در حال داد وستد می باشد.
این نرخ گویای کاهش  1.88 درصدی آن نسبت به هفته گذشته می باشد. گفتنی است بالاترین نرخ ثبت شده برای آبشده نقدی در روز جاری 147,020,000 ریال و کمترین مقدار نیز 143,100,000 ریال بوده است.

نوسان قیمت طلای 18 عیار / 750

نوسان قیمت طلای 18 عیار / 750
در آخرین تحولات بازارها، لحظاتی پیش طلای 18 عیار / 750 با ثبت قیمت 33,053,000 ریال، کاهش 1.78 درصدی نسبت به روز گذشته را شاهد بود. قیمت فعلی طلای 18 عیار / 750 گویای کاهش 9.74 درصدی نسبت به ماه گذشته و افزایش 17.34 درصدی آن نسبت به سه ماه قبل می باشد.
شایان ذکر است که طلای 18 عیار / 750 در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 28 اردیبهشت 1402 با قیمت 24,998,000 ریال داد و ستد شده بود که این نرخ با 32.22 درصد افزایش، در روز جاری به رقم 33,053,000 ریال رسیده است.

نوسان قیمت یونی سواپ

نوسان قیمت یونی سواپ
یونی سواپ که معاملات روز جاری را با 0.13 درصد کاهش نسبت به روز گذشته و با قیمت 7.52  آغاز کرده بود هم اکنون با نرخ 7.76 دلار در حال داد وستد می باشد.
این نرخ گویای افزایش  9.6 درصدی آن نسبت به هفته گذشته می باشد. گفتنی است بالاترین نرخ ثبت شده برای یونی سواپ در روز جاری 7.76 دلار و کمترین مقدار نیز 7.46 دلار بوده است.

آخرین تحولات قیمت اتریوم کلاسیک

آخرین تحولات قیمت اتریوم کلاسیک

آخرین تحولات امروز بازارها، از ثبت قیمت 29.11 دلار برای اتریوم کلاسیک خبر می دهند. این نرخ گویای افزایش قیمت 10.97 درصدی آن نسبت به ماه گذشته و همچنین افزایش ارزش 59.15 درصدی آن نسبت به سال قبل می باشد.

گفتنی است که بالاترین قیمت ثبت شده برای اتریوم کلاسیک در روز جاری 29.11 دلار و پایین ترین نرخ نیز برابر با 28.17 دلار بوده است.

نوسان قیمت سکه امامی

نوسان قیمت سکه امامی
در آخرین تحولات بازارها، لحظاتی پیش سکه امامی با ثبت قیمت 400,910,000 ریال، کاهش 1.53 درصدی نسبت به روز گذشته را رقم زد.
شایان ذکر است که سکه امامی در روزهای مشابه هفته گذشته نیز یعنی در مورخ یکشنبه 23 اردیبهشت 1403 با قیمت 409,880,000 ریال معامله شده بود لذا نرخ فعلی به معنای کاهش 2.18 درصدی سکه امامی نسبت به هفته گذشته می باشد.

نوسان قیمت اتریوم

نوسان قیمت اتریوم
اتریوم که معاملات روز جاری را با 0.05 درصد کاهش نسبت به روز گذشته و با قیمت 3,088.06  آغاز کرده بود هم اکنون با نرخ 3,142.21 دلار در حال داد وستد می باشد.
این نرخ گویای افزایش  7.33 درصدی آن نسبت به هفته گذشته می باشد. گفتنی است بالاترین نرخ ثبت شده برای اتریوم در روز جاری 3,142.21 دلار و کمترین مقدار نیز 3,087.54 دلار بوده است.

آخرین تحولات قیمت میکر

آخرین تحولات قیمت میکر

آخرین تحولات امروز بازارها، از ثبت قیمت 2,856.99 دلار برای میکر خبر می دهند. این نرخ گویای کاهش قیمت 4.54 درصدی آن نسبت به ماه گذشته و همچنین افزایش ارزش 354.1 درصدی آن نسبت به سال قبل می باشد.

گفتنی است که بالاترین قیمت ثبت شده برای میکر در روز جاری 2,858.55 دلار و پایین ترین نرخ نیز برابر با 2,773.02 دلار بوده است.

جدیدترین نوسان قیمت فانتوم

جدیدترین نوسان قیمت فانتوم
طی معاملات روز جاری، فانتوم با  0.0628 دلار افزایش  نسبت به روز گذشته، هم اکنون به نرخ 0.860079 دلار رسید.
قابل ذکر است که نرخ بازگشایی فانتوم که روز گذشته را با نرخ 0.80037 دلار آغاز کرده و با قیمت 0.797317 دلار به پایان رسانده بود در ابتدای روز جاری برابر با 0.791553 دلار بوده است.

آخرین تحولات قیمت درهم امارات

آخرین تحولات قیمت درهم امارات

آخرین تحولات امروز بازارها، از ثبت قیمت 156,530 ریال برای درهم امارات خبر می دهند. این نرخ گویای کاهش قیمت 12.19 درصدی آن نسبت به ماه گذشته و همچنین افزایش ارزش 12.24 درصدی آن نسبت به سال قبل می باشد.

گفتنی است که بالاترین قیمت ثبت شده برای درهم امارات در روز جاری 159,360 ریال و پایین ترین نرخ نیز برابر با 156,450 ریال بوده است.

جدیدترین نوسان قیمت یورو

جدیدترین نوسان قیمت یورو
طی معاملات روز جاری، یورو با  11,100 ریال کاهش  نسبت به روز گذشته، هم اکنون به نرخ 626,000 ریال رسید.
قابل ذکر است که نرخ بازگشایی یورو که روز گذشته را با نرخ 642,900 ریال آغاز کرده و با قیمت 637,100 ریال به پایان رسانده بود در ابتدای روز جاری برابر با 637,300 ریال بوده است.

آرشیو دیده‌بان بازار

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین