خبر

دیده‌بان بازار

آخرین تحولات قیمت لوپرینگ

آخرین تحولات قیمت لوپرینگ

آخرین تحولات امروز بازارها، از ثبت قیمت 0.253036 دلار برای لوپرینگ خبر می دهند. این نرخ گویای افزایش قیمت 1.09 درصدی آن نسبت به ماه گذشته و همچنین کاهش ارزش 17.23 درصدی آن نسبت به سال قبل می باشد.

گفتنی است که بالاترین قیمت ثبت شده برای لوپرینگ در روز جاری 0.26049 دلار و پایین ترین نرخ نیز برابر با 0.253036 دلار بوده است.

نوسان قیمت فانتوم

نوسان قیمت فانتوم
در آخرین تحولات بازارها، لحظاتی پیش فانتوم با ثبت قیمت 0.805905 دلار، افزایش 10.16 درصدی نسبت به روز گذشته را شاهد بود. قیمت فعلی فانتوم گویای افزایش 16.38 درصدی نسبت به ماه گذشته و افزایش 103.68 درصدی آن نسبت به سه ماه قبل می باشد.
شایان ذکر است که فانتوم در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 26 اردیبهشت 1402 با قیمت 0.387363 دلار داد و ستد شده بود که این نرخ با 108.04 درصد افزایش، در روز جاری به رقم 0.805905 دلار رسیده است.

نوسان قیمت دیکرید

نوسان قیمت دیکرید
در آخرین تحولات بازارها، لحظاتی پیش دیکرید با ثبت قیمت 20.4 دلار، افزایش 3.66 درصدی نسبت به روز گذشته را شاهد بود. قیمت فعلی دیکرید گویای افزایش 0.74 درصدی نسبت به ماه گذشته و افزایش 19.85 درصدی آن نسبت به سه ماه قبل می باشد.
شایان ذکر است که دیکرید در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 26 اردیبهشت 1402 با قیمت 17.55 دلار داد و ستد شده بود که این نرخ با 16.23 درصد افزایش، در روز جاری به رقم 20.4 دلار رسیده است.

آخرین تحولات قیمت ویوز

آخرین تحولات قیمت ویوز

آخرین تحولات امروز بازارها، از ثبت قیمت 2.51 برای ویوز خبر می دهند، این نرخ گویای افزایش قیمت 0.4 درصدی آن نسبت به ماه گذشته و همچنین افزایش ارزش 51.2 درصدی آن نسبت به سال قبل می باشد. 

گفتنی است که بالاترین قیمت ثبت شده برای ویوز در روز جاری 2.57 و پایین ترین نرخ نیز برابر با 2.44 بوده است.

آرشیو دیده‌بان بازار

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین