خبر

دیده‌بان بازار

آخرین تحولات قیمت میکر

آخرین تحولات قیمت میکر

آخرین تحولات امروز بازارها، از ثبت قیمت 2,778.27 دلار برای میکر خبر می دهند. این نرخ گویای کاهش قیمت 11.01 درصدی آن نسبت به ماه گذشته و همچنین افزایش ارزش 343.04 درصدی آن نسبت به سال قبل می باشد.

گفتنی است که بالاترین قیمت ثبت شده برای میکر در روز جاری 2,778.27 دلار و پایین ترین نرخ نیز برابر با 2,670.54 دلار بوده است.

نوسان قیمت نفت برنت

نوسان قیمت نفت برنت
نفت برنت که معاملات روز جاری را با 0.32 درصد افزایش نسبت به روز گذشته و با قیمت 82.75  آغاز کرده بود هم اکنون با نرخ 81.18 دلار در حال داد وستد می باشد.
این نرخ گویای کاهش  3.57 درصدی آن نسبت به هفته گذشته می باشد. گفتنی است بالاترین نرخ ثبت شده برای نفت برنت در روز جاری 83.05 دلار و کمترین مقدار نیز 81.14 دلار بوده است.

آخرین نوسان قیمت فانتوم

آخرین نوسان قیمت فانتوم
در ادامه نوسانات روز جاری فانتوم به نرخ 0.686264 دلار رسید این نرخ گویای کاهش قیمت 2.06 درصدی آن نسبت به هفته گذشته و همچنین افزایش 1.33 درصدی آن نسبت به ماه قبل می باشد. 
شایان ذکر است که بالاترین قیمت ثبت شده برای فانتوم در روز جاری 0.686264 دلار و پایین ترین نرخ نیز برابر با 0.637573 دلار بوده است.

نوسان قیمت فایل کوین

نوسان قیمت فایل کوین
در آخرین تحولات بازارها، لحظاتی پیش فایل کوین با ثبت قیمت 5.63 دلار، افزایش 4.45 درصدی نسبت به روز گذشته را رقم زد.
شایان ذکر است که فایل کوین در روزهای مشابه هفته گذشته نیز یعنی در مورخ پنجشنبه 20 اردیبهشت 1403 با قیمت 5.85 دلار معامله شده بود لذا نرخ فعلی به معنای کاهش 3.76 درصدی فایل کوین نسبت به هفته گذشته می باشد.

نوسان قیمت یونی سواپ

نوسان قیمت یونی سواپ
در آخرین تحولات بازارها، لحظاتی پیش یونی سواپ با ثبت قیمت 7.16 دلار، افزایش 4.83 درصدی نسبت به روز گذشته را شاهد بود. قیمت فعلی یونی سواپ گویای افزایش 0.56 درصدی نسبت به ماه گذشته و کاهش 3.37 درصدی آن نسبت به سه ماه قبل می باشد.
شایان ذکر است که یونی سواپ در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 25 اردیبهشت 1402 با قیمت 5.11 دلار داد و ستد شده بود که این نرخ با 40.11 درصد افزایش، در روز جاری به رقم 7.16 دلار رسیده است.

نوسان قیمت دیکرید

نوسان قیمت دیکرید
دیکرید که معاملات روز جاری را با 0.11 درصد کاهش نسبت به روز گذشته و با قیمت 17.93  آغاز کرده بود هم اکنون با نرخ 18.86 دلار در حال داد وستد می باشد.
این نرخ گویای کاهش  4.4 درصدی آن نسبت به هفته گذشته می باشد. گفتنی است بالاترین نرخ ثبت شده برای دیکرید در روز جاری 18.86 دلار و کمترین مقدار نیز 17.71 دلار بوده است.

نوسان قیمت اتریوم کلاسیک

نوسان قیمت اتریوم کلاسیک
اتریوم کلاسیک که معاملات روز جاری را با 0.20 درصد افزایش نسبت به روز گذشته و با قیمت 25.57  آغاز کرده بود هم اکنون با نرخ 26.6 دلار در حال داد وستد می باشد.
این نرخ گویای کاهش  3.55 درصدی آن نسبت به هفته گذشته می باشد. گفتنی است بالاترین نرخ ثبت شده برای اتریوم کلاسیک در روز جاری 26.6 دلار و کمترین مقدار نیز 25.29 دلار بوده است.

آخرین تحولات قیمت نیو اکونومی

آخرین تحولات قیمت نیو اکونومی

آخرین تحولات امروز بازارها، از ثبت قیمت 0.036964 دلار برای نیو اکونومی خبر می دهند. این نرخ گویای افزایش قیمت 3.69 درصدی آن نسبت به ماه گذشته و همچنین افزایش ارزش 11.24 درصدی آن نسبت به سال قبل می باشد.

گفتنی است که بالاترین قیمت ثبت شده برای نیو اکونومی در روز جاری 0.036964 دلار و پایین ترین نرخ نیز برابر با 0.034625 دلار بوده است.

نوسان قیمت نئو

نوسان قیمت نئو
در آخرین تحولات بازارها، لحظاتی پیش نئو با ثبت قیمت 15.2 دلار، افزایش 4.76 درصدی نسبت به روز گذشته را رقم زد.
شایان ذکر است که نئو در روزهای مشابه هفته گذشته نیز یعنی در مورخ پنجشنبه 20 اردیبهشت 1403 با قیمت 15.37 دلار معامله شده بود لذا نرخ فعلی به معنای کاهش 1.1 درصدی نئو نسبت به هفته گذشته می باشد.

نوسان قیمت اتریوم

نوسان قیمت اتریوم
در آخرین تحولات بازارها، لحظاتی پیش اتریوم با ثبت قیمت 2,975.88 دلار، افزایش 2.79 درصدی نسبت به روز گذشته را شاهد بود. قیمت فعلی اتریوم گویای کاهش 2.98 درصدی نسبت به ماه گذشته و افزایش 7.27 درصدی آن نسبت به سه ماه قبل می باشد.
شایان ذکر است که اتریوم در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 25 اردیبهشت 1402 با قیمت 1,819.37 دلار داد و ستد شده بود که این نرخ با 63.56 درصد افزایش، در روز جاری به رقم 2,975.88 دلار رسیده است.

نوسان قیمت لوپرینگ

نوسان قیمت لوپرینگ
در آخرین تحولات بازارها، لحظاتی پیش لوپرینگ با ثبت قیمت 0.238255 دلار، کاهش 3.1 درصدی نسبت به روز گذشته را شاهد بود. قیمت فعلی لوپرینگ گویای کاهش 6.03 درصدی نسبت به ماه گذشته و کاهش 4.46 درصدی آن نسبت به سه ماه قبل می باشد.
شایان ذکر است که لوپرینگ در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 25 اردیبهشت 1402 با قیمت 0.29277 دلار داد و ستد شده بود که این نرخ با 18.62 درصد کاهش، در روز جاری به رقم 0.238255 دلار رسیده است.

آخرین نوسان قیمت بیت کوین

آخرین نوسان قیمت بیت کوین
در ادامه نوسانات روز جاری بیت کوین به نرخ 62,665.58 دلار رسید این نرخ گویای افزایش قیمت 0.35 درصدی آن نسبت به هفته گذشته و همچنین کاهش 0.25 درصدی آن نسبت به ماه قبل می باشد. 
شایان ذکر است که بالاترین قیمت ثبت شده برای بیت کوین در روز جاری 62,665.58 دلار و پایین ترین نرخ نیز برابر با 61,350.71 دلار بوده است.

نوسان قیمت ویوز

نوسان قیمت ویوز
در آخرین تحولات بازارها، لحظاتی پیش ویوز با ثبت قیمت 2.36 دلار، افزایش 3.06 درصدی نسبت به روز گذشته را رقم زد.
شایان ذکر است که ویوز در روزهای مشابه هفته گذشته نیز یعنی در مورخ پنجشنبه 20 اردیبهشت 1403 با قیمت 2.39 دلار معامله شده بود لذا نرخ فعلی به معنای کاهش 1.25 درصدی ویوز نسبت به هفته گذشته می باشد.

آرشیو دیده‌بان بازار

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین