خبر

دیده‌بان بازار

نوسان قیمت درهم امارات

نوسان قیمت درهم امارات
در آخرین تحولات بازارها، لحظاتی پیش درهم امارات با ثبت قیمت 183,120 ریال، کاهش 1.64 درصدی نسبت به روز گذشته را شاهد بود. قیمت فعلی درهم امارات گویای افزایش 11.35 درصدی نسبت به ماه گذشته و افزایش 26.79 درصدی آن نسبت به سه ماه قبل می باشد.
شایان ذکر است که درهم امارات در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 26 فروردین 1402 با قیمت 138,790 ریال داد و ستد شده بود که این نرخ با 31.94 درصد افزایش، در روز جاری به رقم 183,120 ریال رسیده است.

نوسان قیمت یورو

نوسان قیمت یورو
یورو که معاملات روز جاری را با 0.10 درصد افزایش نسبت به روز گذشته و با قیمت 725,000  آغاز کرده بود هم اکنون با نرخ 713,520 ریال در حال داد وستد می باشد.
این نرخ گویای افزایش  2.48 درصدی آن نسبت به هفته گذشته می باشد. گفتنی است بالاترین نرخ ثبت شده برای یورو در روز جاری 728,080 ریال و کمترین مقدار نیز 713,450 ریال بوده است.

آخرین تحولات قیمت فانتوم

آخرین تحولات قیمت فانتوم

آخرین تحولات امروز بازارها، از ثبت قیمت 0.739568 برای فانتوم خبر می دهند، این نرخ گویای کاهش قیمت 6.59 درصدی آن نسبت به ماه گذشته و همچنین افزایش ارزش 44.2 درصدی آن نسبت به سال قبل می باشد. 

گفتنی است که بالاترین قیمت ثبت شده برای فانتوم در روز جاری 0.745642 و پایین ترین نرخ نیز برابر با 0.650503 بوده است.

آخرین تحولات قیمت فایل کوین

آخرین تحولات قیمت فایل کوین

آخرین تحولات امروز بازارها، از ثبت قیمت 6.45 برای فایل کوین خبر می دهند، این نرخ گویای کاهش قیمت 26.62 درصدی آن نسبت به ماه گذشته و همچنین افزایش ارزش 2.54 درصدی آن نسبت به سال قبل می باشد. 

گفتنی است که بالاترین قیمت ثبت شده برای فایل کوین در روز جاری 6.51 و پایین ترین نرخ نیز برابر با 5.79 بوده است.

آخرین تحولات قیمت تزوس

آخرین تحولات قیمت تزوس

آخرین تحولات امروز بازارها، از ثبت قیمت 1.11 برای تزوس خبر می دهند، این نرخ گویای کاهش قیمت 13.28 درصدی آن نسبت به ماه گذشته و همچنین کاهش ارزش 5.12 درصدی آن نسبت به سال قبل می باشد. 

گفتنی است که بالاترین قیمت ثبت شده برای تزوس در روز جاری 1.12 و پایین ترین نرخ نیز برابر با 0.997288 بوده است.

آخرین نوسان قیمت کازماز

آخرین نوسان قیمت کازماز
در ادامه نوسانات روز جاری کازماز به نرخ 8.67 دلار رسید این نرخ گویای کاهش قیمت 20.89 درصدی آن نسبت به هفته گذشته و همچنین کاهش 25.89 درصدی آن نسبت به ماه قبل می باشد. 
شایان ذکر است که بالاترین قیمت ثبت شده برای کازماز در روز جاری 8.69 دلار و پایین ترین نرخ نیز برابر با 8.03 دلار بوده است.

نوسان قیمت یونی سواپ

نوسان قیمت یونی سواپ
در آخرین تحولات بازارها، لحظاتی پیش یونی سواپ با ثبت قیمت 7.88 دلار، افزایش 10.21 درصدی نسبت به روز گذشته را رقم زد.
شایان ذکر است که یونی سواپ در روزهای مشابه هفته گذشته نیز یعنی در مورخ سه شنبه 21 فروردین 1403 با قیمت 11.27 دلار معامله شده بود لذا نرخ فعلی به معنای کاهش 30.07 درصدی یونی سواپ نسبت به هفته گذشته می باشد.

نوسان قیمت لوپرینگ

نوسان قیمت لوپرینگ
در آخرین تحولات بازارها، لحظاتی پیش لوپرینگ با ثبت قیمت 0.276194 دلار، افزایش 7.93 درصدی نسبت به روز گذشته را شاهد بود. قیمت فعلی لوپرینگ گویای کاهش 35.2 درصدی نسبت به ماه گذشته و افزایش 7.08 درصدی آن نسبت به سه ماه قبل می باشد.
شایان ذکر است که لوپرینگ در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 26 فروردین 1402 با قیمت 0.38966 دلار داد و ستد شده بود که این نرخ با 29.11 درصد کاهش، در روز جاری به رقم 0.276194 دلار رسیده است.

آخرین تحولات قیمت دیکرید

آخرین تحولات قیمت دیکرید

آخرین تحولات امروز بازارها، از ثبت قیمت 21.21 برای دیکرید خبر می دهند، این نرخ گویای کاهش قیمت 13.92 درصدی آن نسبت به ماه گذشته و همچنین کاهش ارزش 3.41 درصدی آن نسبت به سال قبل می باشد. 

گفتنی است که بالاترین قیمت ثبت شده برای دیکرید در روز جاری 21.21 و پایین ترین نرخ نیز برابر با 19.54 بوده است.

نوسان قیمت ویوز

نوسان قیمت ویوز
در آخرین تحولات بازارها، لحظاتی پیش ویوز با ثبت قیمت 2.62 دلار، افزایش 7.82 درصدی نسبت به روز گذشته را رقم زد.
شایان ذکر است که ویوز در روزهای مشابه هفته گذشته نیز یعنی در مورخ سه شنبه 21 فروردین 1403 با قیمت 3.32 دلار معامله شده بود لذا نرخ فعلی به معنای کاهش 21.08 درصدی ویوز نسبت به هفته گذشته می باشد.

نوسان قیمت میکر

نوسان قیمت میکر
میکر که معاملات روز جاری را با 0.04 درصد کاهش نسبت به روز گذشته و با قیمت 2,993.86  آغاز کرده بود هم اکنون با نرخ 3,174.22 دلار در حال داد وستد می باشد.
این نرخ گویای کاهش  7.65 درصدی آن نسبت به هفته گذشته می باشد. گفتنی است بالاترین نرخ ثبت شده برای میکر در روز جاری 3,174.81 دلار و کمترین مقدار نیز 2,979.28 دلار بوده است.

آخرین تحولات قیمت زد کش

آخرین تحولات قیمت زد کش

آخرین تحولات امروز بازارها، از ثبت قیمت 22.78 برای زد کش خبر می دهند، این نرخ گویای کاهش قیمت 20.71 درصدی آن نسبت به ماه گذشته و همچنین کاهش ارزش 46.52 درصدی آن نسبت به سال قبل می باشد. 

گفتنی است که بالاترین قیمت ثبت شده برای زد کش در روز جاری 22.89 و پایین ترین نرخ نیز برابر با 20.87 بوده است.

نوسان قیمت اتریوم کلاسیک

نوسان قیمت اتریوم کلاسیک
در آخرین تحولات بازارها، لحظاتی پیش اتریوم کلاسیک با ثبت قیمت 28.08 دلار، افزایش 9.64 درصدی نسبت به روز گذشته را شاهد بود. قیمت فعلی اتریوم کلاسیک گویای کاهش 8.53 درصدی نسبت به ماه گذشته و افزایش 4.85 درصدی آن نسبت به سه ماه قبل می باشد.
شایان ذکر است که اتریوم کلاسیک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 26 فروردین 1402 با قیمت 22.26 دلار داد و ستد شده بود که این نرخ با 26.14 درصد افزایش، در روز جاری به رقم 28.08 دلار رسیده است.

آخرین تحولات قیمت نیو اکونومی

آخرین تحولات قیمت نیو اکونومی

آخرین تحولات امروز بازارها، از ثبت قیمت 0.03977 دلار برای نیو اکونومی خبر می دهند. این نرخ گویای کاهش قیمت 17.76 درصدی آن نسبت به ماه گذشته و همچنین کاهش ارزش 6.4 درصدی آن نسبت به سال قبل می باشد.

گفتنی است که بالاترین قیمت ثبت شده برای نیو اکونومی در روز جاری 0.040192 دلار و پایین ترین نرخ نیز برابر با 0.036451 دلار بوده است.

جدیدترین نوسان قیمت نئو

جدیدترین نوسان قیمت نئو
طی معاملات روز جاری، نئو با  5.22 دلار افزایش  نسبت به روز گذشته، هم اکنون به نرخ 22.69 دلار رسید.
قابل ذکر است که نرخ بازگشایی نئو که روز گذشته را با نرخ 15.53 دلار آغاز کرده و با قیمت 17.47 دلار به پایان رسانده بود در ابتدای روز جاری برابر با 17.56 دلار بوده است.

آخرین تحولات قیمت اتریوم

آخرین تحولات قیمت اتریوم

آخرین تحولات امروز بازارها، از ثبت قیمت 3,261.52 برای اتریوم خبر می دهند، این نرخ گویای کاهش قیمت 8.96 درصدی آن نسبت به ماه گذشته و همچنین افزایش ارزش 53.88 درصدی آن نسبت به سال قبل می باشد. 

گفتنی است که بالاترین قیمت ثبت شده برای اتریوم در روز جاری 3,264.39 و پایین ترین نرخ نیز برابر با 3,051.68 بوده است.

جدیدترین نوسان قیمت بیت کوین

جدیدترین نوسان قیمت بیت کوین
طی معاملات روز جاری، بیت کوین با  2,200.36 دلار افزایش  نسبت به روز گذشته، هم اکنون به نرخ 66,274.46 دلار رسید.
قابل ذکر است که نرخ بازگشایی بیت کوین که روز گذشته را با نرخ 62,532.03 دلار آغاز کرده و با قیمت 64,074.1 دلار به پایان رسانده بود در ابتدای روز جاری برابر با 64,125.12 دلار بوده است.

نوسان قیمت آبشده نقدی

نوسان قیمت آبشده نقدی
در آخرین تحولات بازارها، لحظاتی پیش آبشده نقدی با ثبت قیمت 157,700,000 ریال، کاهش 2.6 درصدی نسبت به روز گذشته را شاهد بود. قیمت فعلی آبشده نقدی گویای افزایش 15.98 درصدی نسبت به ماه گذشته و افزایش 36. درصدی آن نسبت به سه ماه قبل می باشد.
شایان ذکر است که آبشده نقدی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 26 فروردین 1402 با قیمت 110,420,000 ریال داد و ستد شده بود که این نرخ با 42.81 درصد افزایش، در روز جاری به رقم 157,700,000 ریال رسیده است.

جدیدترین نوسان قیمت سکه امامی

جدیدترین نوسان قیمت سکه امامی
طی معاملات روز جاری، سکه امامی با  12,140,000 ریال کاهش  نسبت به روز گذشته، هم اکنون به نرخ 432,810,000 ریال رسید.
قابل ذکر است که نرخ بازگشایی سکه امامی که روز گذشته را با نرخ 462,080,000 ریال آغاز کرده و با قیمت 444,950,000 ریال به پایان رسانده بود در ابتدای روز جاری برابر با 440,840,000 ریال بوده است.

آخرین نوسان قیمت طلای 18 عیار / 750

آخرین نوسان قیمت طلای 18 عیار / 750
در ادامه نوسانات روز جاری طلای 18 عیار / 750 به نرخ 36,456,000 ریال رسید این نرخ گویای افزایش قیمت 0.6 درصدی آن نسبت به هفته گذشته و همچنین افزایش 16.16 درصدی آن نسبت به ماه قبل می باشد. 
شایان ذکر است که بالاترین قیمت ثبت شده برای طلای 18 عیار / 750 در روز جاری 37,379,000 ریال و پایین ترین نرخ نیز برابر با 36,456,000 ریال بوده است.

آرشیو دیده‌بان بازار

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین