خبر

دیده‌بان بازار

آخرین تحولات قیمت دیکرید

آخرین تحولات قیمت دیکرید

آخرین تحولات امروز بازارها، از ثبت قیمت 21.81 برای دیکرید خبر می دهند، این نرخ گویای افزایش قیمت 27.76 درصدی آن نسبت به ماه گذشته و همچنین کاهش ارزش 7.27 درصدی آن نسبت به سال قبل می باشد. 

گفتنی است که بالاترین قیمت ثبت شده برای دیکرید در روز جاری 21.81 و پایین ترین نرخ نیز برابر با 20.87 بوده است.

آخرین نوسان قیمت فانتوم

آخرین نوسان قیمت فانتوم
در ادامه نوسانات روز جاری فانتوم به نرخ 0.473301 دلار رسید این نرخ گویای افزایش قیمت 18.76 درصدی آن نسبت به هفته گذشته و همچنین افزایش 22.2 درصدی آن نسبت به ماه قبل می باشد. 
شایان ذکر است که بالاترین قیمت ثبت شده برای فانتوم در روز جاری 0.486754 دلار و پایین ترین نرخ نیز برابر با 0.456674 دلار بوده است.

نوسان قیمت فایل کوین

نوسان قیمت فایل کوین
در آخرین تحولات بازارها، لحظاتی پیش فایل کوین با ثبت قیمت 7.84 دلار، افزایش 5.52 درصدی نسبت به روز گذشته را شاهد بود. قیمت فعلی فایل کوین گویای افزایش 48.76 درصدی نسبت به ماه گذشته و افزایش 79.4 درصدی آن نسبت به سه ماه قبل می باشد.
شایان ذکر است که فایل کوین در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 10 اسفند 1401 با قیمت 6.89 دلار داد و ستد شده بود که این نرخ با 13.78 درصد افزایش، در روز جاری به رقم 7.84 دلار رسیده است.

جدیدترین نوسان قیمت تزوس

جدیدترین نوسان قیمت تزوس
طی معاملات روز جاری، تزوس با  0.1 دلار افزایش  نسبت به روز گذشته، هم اکنون به نرخ 1.26 دلار رسید.
قابل ذکر است که نرخ بازگشایی تزوس که روز گذشته را با نرخ 1.15 دلار آغاز کرده و با قیمت 1.16 دلار به پایان رسانده بود در ابتدای روز جاری برابر با 1.17 دلار بوده است.

آخرین نوسان قیمت کازماز

آخرین نوسان قیمت کازماز
در ادامه نوسانات روز جاری کازماز به نرخ 11.55 دلار رسید این نرخ گویای افزایش قیمت 15.5 درصدی آن نسبت به هفته گذشته و همچنین افزایش 20.81 درصدی آن نسبت به ماه قبل می باشد. 
شایان ذکر است که بالاترین قیمت ثبت شده برای کازماز در روز جاری 11.64 دلار و پایین ترین نرخ نیز برابر با 11.08 دلار بوده است.

جدیدترین نوسان قیمت یونی سواپ

جدیدترین نوسان قیمت یونی سواپ
طی معاملات روز جاری، یونی سواپ با  0.32 دلار افزایش  نسبت به روز گذشته، هم اکنون به نرخ 10.8 دلار رسید.
قابل ذکر است که نرخ بازگشایی یونی سواپ که روز گذشته را با نرخ 10.7 دلار آغاز کرده و با قیمت 10.48 دلار به پایان رسانده بود در ابتدای روز جاری برابر با 10.77 دلار بوده است.

جدیدترین نوسان قیمت لوپرینگ

جدیدترین نوسان قیمت لوپرینگ
طی معاملات روز جاری، لوپرینگ با  0.02 دلار افزایش  نسبت به روز گذشته، هم اکنون به نرخ 0.292799 دلار رسید.
قابل ذکر است که نرخ بازگشایی لوپرینگ که روز گذشته را با نرخ 0.286397 دلار آغاز کرده و با قیمت 0.27281 دلار به پایان رسانده بود در ابتدای روز جاری برابر با 0.274155 دلار بوده است.

نوسان قیمت ویوز

نوسان قیمت ویوز
در آخرین تحولات بازارها، لحظاتی پیش ویوز با ثبت قیمت 2.62 دلار، افزایش 4.38 درصدی نسبت به روز گذشته را شاهد بود. قیمت فعلی ویوز گویای افزایش 16.96 درصدی نسبت به ماه گذشته و افزایش 26.57 درصدی آن نسبت به سه ماه قبل می باشد.
شایان ذکر است که ویوز در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 10 اسفند 1401 با قیمت 2.56 دلار داد و ستد شده بود که این نرخ با 2.34 درصد افزایش، در روز جاری به رقم 2.62 دلار رسیده است.

آخرین تحولات قیمت میکر

آخرین تحولات قیمت میکر

آخرین تحولات امروز بازارها، از ثبت قیمت 2,205.5 دلار برای میکر خبر می دهند. این نرخ گویای افزایش قیمت 9.32 درصدی آن نسبت به ماه گذشته و همچنین افزایش ارزش 148.55 درصدی آن نسبت به سال قبل می باشد.

گفتنی است که بالاترین قیمت ثبت شده برای میکر در روز جاری 2,216.28 دلار و پایین ترین نرخ نیز برابر با 2,100. دلار بوده است.

نوسان قیمت زد کش

نوسان قیمت زد کش
در آخرین تحولات بازارها، لحظاتی پیش زد کش با ثبت قیمت 29.66 دلار، افزایش 8.49 درصدی نسبت به روز گذشته را شاهد بود. قیمت فعلی زد کش گویای افزایش 29.35 درصدی نسبت به ماه گذشته و افزایش 1.4 درصدی آن نسبت به سه ماه قبل می باشد.
شایان ذکر است که زد کش در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 10 اسفند 1401 با قیمت 43.57 دلار داد و ستد شده بود که این نرخ با 31.92 درصد کاهش، در روز جاری به رقم 29.66 دلار رسیده است.

نوسان قیمت اتریوم کلاسیک

نوسان قیمت اتریوم کلاسیک
اتریوم کلاسیک که معاملات روز جاری را با 0.69 درصد افزایش نسبت به روز گذشته و با قیمت 29.05  آغاز کرده بود هم اکنون با نرخ 30.83 دلار در حال داد وستد می باشد.
این نرخ گویای افزایش  20.42 درصدی آن نسبت به هفته گذشته می باشد. گفتنی است بالاترین نرخ ثبت شده برای اتریوم کلاسیک در روز جاری 31.41 دلار و کمترین مقدار نیز 28.69 دلار بوده است.

آخرین نوسان قیمت نیو اکونومی

آخرین نوسان قیمت نیو اکونومی
در ادامه نوسانات روز جاری نیو اکونومی به نرخ 0.041316 دلار رسید این نرخ گویای افزایش قیمت 6.83 درصدی آن نسبت به هفته گذشته و همچنین افزایش 11.57 درصدی آن نسبت به ماه قبل می باشد. 
شایان ذکر است که بالاترین قیمت ثبت شده برای نیو اکونومی در روز جاری 0.042391 دلار و پایین ترین نرخ نیز برابر با 0.038475 دلار بوده است.

نوسان قیمت نئو

نوسان قیمت نئو
نئو که معاملات روز جاری را با 1.64 درصد افزایش نسبت به روز گذشته و با قیمت 13.01  آغاز کرده بود هم اکنون با نرخ 13.84 دلار در حال داد وستد می باشد.
این نرخ گویای افزایش  9.32 درصدی آن نسبت به هفته گذشته می باشد. گفتنی است بالاترین نرخ ثبت شده برای نئو در روز جاری 14.07 دلار و کمترین مقدار نیز 12.77 دلار بوده است.

جدیدترین نوسان قیمت اتریوم

جدیدترین نوسان قیمت اتریوم
طی معاملات روز جاری، اتریوم با  194.37 دلار افزایش  نسبت به روز گذشته، هم اکنون به نرخ 3,461.54 دلار رسید.
قابل ذکر است که نرخ بازگشایی اتریوم که روز گذشته را با نرخ 3,249.68 دلار آغاز کرده و با قیمت 3,267.17 دلار به پایان رسانده بود در ابتدای روز جاری برابر با 3,287.57 دلار بوده است.

آخرین تحولات قیمت بیت کوین

آخرین تحولات قیمت بیت کوین

آخرین تحولات امروز بازارها، از ثبت قیمت 62,590.29 برای بیت کوین خبر می دهند، این نرخ گویای افزایش قیمت 44.09 درصدی آن نسبت به ماه گذشته و همچنین افزایش ارزش 166.53 درصدی آن نسبت به سال قبل می باشد. 

گفتنی است که بالاترین قیمت ثبت شده برای بیت کوین در روز جاری 63,585.64 و پایین ترین نرخ نیز برابر با 59,831.77 بوده است.

آرشیو دیده‌بان بازار

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین