خبر

دیده‌بان بازار

آخرین نوسان قیمت میکر

آخرین نوسان قیمت میکر
در ادامه نوسانات روز جاری میکر به نرخ 2,219.74 دلار رسید این نرخ گویای افزایش قیمت 9.01 درصدی آن نسبت به هفته گذشته و همچنین افزایش 12.49 درصدی آن نسبت به ماه قبل می باشد. 
شایان ذکر است که بالاترین قیمت ثبت شده برای میکر در روز جاری 2,226.9 دلار و پایین ترین نرخ نیز برابر با 2,138.04 دلار بوده است.

نوسان قیمت کازماز

نوسان قیمت کازماز
در آخرین تحولات بازارها، لحظاتی پیش کازماز با ثبت قیمت 11.69 دلار، افزایش 3.36 درصدی نسبت به روز گذشته را رقم زد.
شایان ذکر است که کازماز در روزهای مشابه هفته گذشته نیز یعنی در مورخ پنجشنبه 3 اسفند 1402 با قیمت 9.92 دلار معامله شده بود لذا نرخ فعلی به معنای افزایش 17.84 درصدی کازماز نسبت به هفته گذشته می باشد.

نوسان قیمت تزوس

نوسان قیمت تزوس
تزوس که معاملات روز جاری را با 0.88 درصد افزایش نسبت به روز گذشته و با قیمت 1.15  آغاز کرده بود هم اکنون با نرخ 1.18 دلار در حال داد وستد می باشد.
این نرخ گویای افزایش  5.35 درصدی آن نسبت به هفته گذشته می باشد. گفتنی است بالاترین نرخ ثبت شده برای تزوس در روز جاری 1.18 دلار و کمترین مقدار نیز 1.14 دلار بوده است.

آخرین تحولات قیمت نئو

آخرین تحولات قیمت نئو

آخرین تحولات امروز بازارها، از ثبت قیمت 13.67 برای نئو خبر می دهند، این نرخ گویای افزایش قیمت 22.49 درصدی آن نسبت به ماه گذشته و همچنین افزایش ارزش 8.14 درصدی آن نسبت به سال قبل می باشد. 

گفتنی است که بالاترین قیمت ثبت شده برای نئو در روز جاری 13.67 و پایین ترین نرخ نیز برابر با 13.2 بوده است.

نوسان قیمت فانتوم

نوسان قیمت فانتوم
در آخرین تحولات بازارها، لحظاتی پیش فانتوم با ثبت قیمت 0.461135 دلار، افزایش 3.76 درصدی نسبت به روز گذشته را رقم زد.
شایان ذکر است که فانتوم در روزهای مشابه هفته گذشته نیز یعنی در مورخ پنجشنبه 3 اسفند 1402 با قیمت 0.413524 دلار معامله شده بود لذا نرخ فعلی به معنای افزایش 11.51 درصدی فانتوم نسبت به هفته گذشته می باشد.

آخرین تحولات قیمت فایل کوین

آخرین تحولات قیمت فایل کوین

آخرین تحولات امروز بازارها، از ثبت قیمت 7.88 برای فایل کوین خبر می دهند، این نرخ گویای افزایش قیمت 48.39 درصدی آن نسبت به ماه گذشته و همچنین افزایش ارزش 12.41 درصدی آن نسبت به سال قبل می باشد. 

گفتنی است که بالاترین قیمت ثبت شده برای فایل کوین در روز جاری 8.12 و پایین ترین نرخ نیز برابر با 7.56 بوده است.

آخرین تحولات قیمت یونی سواپ

آخرین تحولات قیمت یونی سواپ

آخرین تحولات امروز بازارها، از ثبت قیمت 10.96 برای یونی سواپ خبر می دهند، این نرخ گویای افزایش قیمت 80.56 درصدی آن نسبت به ماه گذشته و همچنین افزایش ارزش 63.09 درصدی آن نسبت به سال قبل می باشد. 

گفتنی است که بالاترین قیمت ثبت شده برای یونی سواپ در روز جاری 11.19 و پایین ترین نرخ نیز برابر با 10.66 بوده است.

جدیدترین نوسان قیمت نیو اکونومی

جدیدترین نوسان قیمت نیو اکونومی
طی معاملات روز جاری، نیو اکونومی با  0.0014 دلار افزایش  نسبت به روز گذشته، هم اکنون به نرخ 0.040508 دلار رسید.
قابل ذکر است که نرخ بازگشایی نیو اکونومی که روز گذشته را با نرخ 0.038824 دلار آغاز کرده و با قیمت 0.039154 دلار به پایان رسانده بود در ابتدای روز جاری برابر با 0.039387 دلار بوده است.

نوسان قیمت اتریوم

نوسان قیمت اتریوم
در آخرین تحولات بازارها، لحظاتی پیش اتریوم با ثبت قیمت 3,306.63 دلار، افزایش 1.76 درصدی نسبت به روز گذشته را شاهد بود. قیمت فعلی اتریوم گویای افزایش 44.06 درصدی نسبت به ماه گذشته و افزایش 62.55 درصدی آن نسبت به سه ماه قبل می باشد.
شایان ذکر است که اتریوم در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 9 اسفند 1401 با قیمت 1,640.1 دلار داد و ستد شده بود که این نرخ با 101.61 درصد افزایش، در روز جاری به رقم 3,306.63 دلار رسیده است.

نوسان قیمت بیت کوین

نوسان قیمت بیت کوین
در آخرین تحولات بازارها، لحظاتی پیش بیت کوین با ثبت قیمت 58,598.43 دلار، افزایش 2.61 درصدی نسبت به روز گذشته را رقم زد.
شایان ذکر است که بیت کوین در روزهای مشابه هفته گذشته نیز یعنی در مورخ پنجشنبه 3 اسفند 1402 با قیمت 51,656.14 دلار معامله شده بود لذا نرخ فعلی به معنای افزایش 13.43 درصدی بیت کوین نسبت به هفته گذشته می باشد.

آرشیو دیده‌بان بازار

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین