خبر

دیده‌بان بازار

آخرین تحولات قیمت لوپرینگ

آخرین تحولات قیمت لوپرینگ

آخرین تحولات امروز بازارها، از ثبت قیمت 0.292259 برای لوپرینگ خبر می دهند، این نرخ گویای افزایش قیمت 22.81 درصدی آن نسبت به ماه گذشته و همچنین کاهش ارزش 18.18 درصدی آن نسبت به سال قبل می باشد. 

گفتنی است که بالاترین قیمت ثبت شده برای لوپرینگ در روز جاری 0.293619 و پایین ترین نرخ نیز برابر با 0.282517 بوده است.

آخرین نوسان قیمت اتریوم کلاسیک

آخرین نوسان قیمت اتریوم کلاسیک
در ادامه نوسانات روز جاری اتریوم کلاسیک به نرخ 28.44 دلار رسید این نرخ گویای افزایش قیمت 11.35 درصدی آن نسبت به هفته گذشته و همچنین افزایش 21.02 درصدی آن نسبت به ماه قبل می باشد. 
شایان ذکر است که بالاترین قیمت ثبت شده برای اتریوم کلاسیک در روز جاری 28.64 دلار و پایین ترین نرخ نیز برابر با 27.69 دلار بوده است.

نوسان قیمت ویوز

نوسان قیمت ویوز
ویوز که معاملات روز جاری را با 0.79 درصد افزایش نسبت به روز گذشته و با قیمت 2.54  آغاز کرده بود هم اکنون با نرخ 2.62 دلار در حال داد وستد می باشد.
این نرخ گویای افزایش  18.55 درصدی آن نسبت به هفته گذشته می باشد. گفتنی است بالاترین نرخ ثبت شده برای ویوز در روز جاری 2.62 دلار و کمترین مقدار نیز 2.52 دلار بوده است.

آخرین نوسان قیمت میکر

آخرین نوسان قیمت میکر
در ادامه نوسانات روز جاری میکر به نرخ 2,146.09 دلار رسید این نرخ گویای افزایش قیمت 6.38 درصدی آن نسبت به هفته گذشته و همچنین افزایش 9.35 درصدی آن نسبت به ماه قبل می باشد. 
شایان ذکر است که بالاترین قیمت ثبت شده برای میکر در روز جاری 2,167.95 دلار و پایین ترین نرخ نیز برابر با 2,084.17 دلار بوده است.

آخرین نوسان قیمت فانتوم

آخرین نوسان قیمت فانتوم
در ادامه نوسانات روز جاری فانتوم به نرخ 0.452599 دلار رسید این نرخ گویای افزایش قیمت 14.54 درصدی آن نسبت به هفته گذشته و همچنین افزایش 21.92 درصدی آن نسبت به ماه قبل می باشد. 
شایان ذکر است که بالاترین قیمت ثبت شده برای فانتوم در روز جاری 0.454167 دلار و پایین ترین نرخ نیز برابر با 0.431825 دلار بوده است.

آخرین تحولات قیمت یونی سواپ

آخرین تحولات قیمت یونی سواپ

آخرین تحولات امروز بازارها، از ثبت قیمت 10.87 برای یونی سواپ خبر می دهند، این نرخ گویای افزایش قیمت 83.92 درصدی آن نسبت به ماه گذشته و همچنین افزایش ارزش 66.46 درصدی آن نسبت به سال قبل می باشد. 

گفتنی است که بالاترین قیمت ثبت شده برای یونی سواپ در روز جاری 10.91 و پایین ترین نرخ نیز برابر با 10.48 بوده است.

نوسان قیمت دیکرید

نوسان قیمت دیکرید
در آخرین تحولات بازارها، لحظاتی پیش دیکرید با ثبت قیمت 22.31 دلار، افزایش 6.9 درصدی نسبت به روز گذشته را شاهد بود. قیمت فعلی دیکرید گویای افزایش 31. درصدی نسبت به ماه گذشته و افزایش 58.56 درصدی آن نسبت به سه ماه قبل می باشد.
شایان ذکر است که دیکرید در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 اسفند 1401 با قیمت 23.93 دلار داد و ستد شده بود که این نرخ با 6.76 درصد کاهش، در روز جاری به رقم 22.31 دلار رسیده است.

آخرین تحولات قیمت زد کش

آخرین تحولات قیمت زد کش

آخرین تحولات امروز بازارها، از ثبت قیمت 29.29 برای زد کش خبر می دهند، این نرخ گویای افزایش قیمت 32.41 درصدی آن نسبت به ماه گذشته و همچنین کاهش ارزش 33.26 درصدی آن نسبت به سال قبل می باشد. 

گفتنی است که بالاترین قیمت ثبت شده برای زد کش در روز جاری 29.29 و پایین ترین نرخ نیز برابر با 27.9 بوده است.

آخرین نوسان قیمت اتریوم

آخرین نوسان قیمت اتریوم
در ادامه نوسانات روز جاری اتریوم به نرخ 3,223.96 دلار رسید این نرخ گویای افزایش قیمت 10.85 درصدی آن نسبت به هفته گذشته و همچنین افزایش 43.2 درصدی آن نسبت به ماه قبل می باشد. 
شایان ذکر است که بالاترین قیمت ثبت شده برای اتریوم در روز جاری 3,255.55 دلار و پایین ترین نرخ نیز برابر با 3,167.83 دلار بوده است.

نوسان قیمت بیت کوین

نوسان قیمت بیت کوین
در آخرین تحولات بازارها، لحظاتی پیش بیت کوین با ثبت قیمت 56,023.43 دلار، افزایش 3.24 درصدی نسبت به روز گذشته را شاهد بود. قیمت فعلی بیت کوین گویای افزایش 34.25 درصدی نسبت به ماه گذشته و افزایش 48.06 درصدی آن نسبت به سه ماه قبل می باشد.
شایان ذکر است که بیت کوین در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 اسفند 1401 با قیمت 23,291.54 دلار داد و ستد شده بود که این نرخ با 140.53 درصد افزایش، در روز جاری به رقم 56,023.43 دلار رسیده است.

آرشیو دیده‌بان بازار

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین