خبر

دیده‌بان بازار

جدیدترین نوسان قیمت بیت کوین

جدیدترین نوسان قیمت بیت کوین
طی معاملات روز جاری، بیت کوین با  685.16 دلار کاهش  نسبت به روز گذشته، هم اکنون به نرخ 26,862.35 دلار رسید.
قابل ذکر است که نرخ بازگشایی بیت کوین که روز گذشته را با نرخ 24,964.25 دلار آغاز کرده و با قیمت 27,547.51 دلار به پایان رسانده بود در ابتدای روز جاری برابر با 27,738.45 دلار بوده است.

جدیدترین نوسان قیمت حباب سکه بهار آزادی

جدیدترین نوسان قیمت حباب سکه بهار آزادی
طی معاملات روز جاری، حباب سکه بهار آزادی با  4,650,000 ریال افزایش  نسبت به روز گذشته، هم اکنون به نرخ 58,960,000 ریال رسید.
قابل ذکر است که نرخ بازگشایی حباب سکه بهار آزادی که روز گذشته را با نرخ 50,270,000 ریال آغاز کرده و با قیمت 54,310,000 ریال به پایان رسانده بود در ابتدای روز جاری برابر با 46,920,000 ریال بوده است.

نوسان قیمت حباب سکه امامی

نوسان قیمت حباب سکه امامی
در آخرین تحولات بازارها، لحظاتی پیش حباب سکه امامی با ثبت قیمت 82,150,000 ریال، افزایش 6.54 درصدی نسبت به روز گذشته را شاهد بود. قیمت فعلی حباب سکه امامی گویای افزایش 8.22 درصدی نسبت به ماه گذشته و افزایش 321.71 درصدی آن نسبت به سه ماه قبل می باشد.
شایان ذکر است که حباب سکه امامی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 6 فروردین 1401 با قیمت 2,740,000 ریال داد و ستد شده بود که این نرخ با 2,898.17 درصد افزایش، در روز جاری به رقم 82,150,000 ریال رسیده است.

نوسان قیمت سکه امامی

نوسان قیمت سکه امامی
سکه امامی که معاملات روز جاری را با 4.22 درصد افزایش نسبت به روز گذشته و با قیمت 300,010,000  آغاز کرده بود هم اکنون با نرخ 303,010,000 ریال در حال داد وستد می باشد.
این نرخ گویای افزایش  22.19 درصدی آن نسبت به هفته گذشته می باشد. گفتنی است بالاترین نرخ ثبت شده برای سکه امامی در روز جاری 303,010,000 ریال و کمترین مقدار نیز 297,800,000 ریال بوده است.

آخرین تحولات قیمت سکه بهار آزادی

آخرین تحولات قیمت سکه بهار آزادی

آخرین تحولات امروز بازارها، از ثبت قیمت 276,960,000 ریال برای سکه بهار آزادی خبر می دهند. این نرخ گویای افزایش قیمت 2.96 درصدی آن نسبت به ماه گذشته و همچنین افزایش ارزش 130.89 درصدی آن نسبت به سال قبل می باشد.

گفتنی است که بالاترین قیمت ثبت شده برای سکه بهار آزادی در روز جاری 277,010,000 ریال و پایین ترین نرخ نیز برابر با 272,800,000 ریال بوده است.

آخرین تحولات قیمت نیم سکه (قبل 86)

آخرین تحولات قیمت نیم سکه (قبل 86)

آخرین تحولات امروز بازارها، از ثبت قیمت 125,000,000 برای نیم سکه (قبل 86) خبر می دهند، این نرخ گویای افزایش قیمت 7.75 درصدی آن نسبت به ماه گذشته و همچنین افزایش ارزش 103.25 درصدی آن نسبت به سال قبل می باشد. 

گفتنی است که بالاترین قیمت ثبت شده برای نیم سکه (قبل 86) در روز جاری 125,000,000 و پایین ترین نرخ نیز برابر با 120,000,000 بوده است.

جدیدترین نوسان قیمت تمام سکه (قبل 86)

جدیدترین نوسان قیمت تمام سکه (قبل 86)
طی معاملات روز جاری، تمام سکه (قبل 86) با  12,000,000 ریال افزایش  نسبت به روز گذشته، هم اکنون به نرخ 275,000,000 ریال رسید.
قابل ذکر است که نرخ بازگشایی تمام سکه (قبل 86) که روز گذشته را با نرخ 263,000,000 ریال آغاز کرده و با قیمت 263,000,000 ریال به پایان رسانده بود در ابتدای روز جاری برابر با 271,000,000 ریال بوده است.

آخرین تحولات قیمت حباب سکه گرمی

آخرین تحولات قیمت حباب سکه گرمی

آخرین تحولات امروز بازارها، از ثبت قیمت 39,780,000 برای حباب سکه گرمی خبر می دهند، این نرخ گویای افزایش قیمت 63.97 درصدی آن نسبت به ماه گذشته و همچنین افزایش ارزش 322.29 درصدی آن نسبت به سال قبل می باشد. 

گفتنی است که بالاترین قیمت ثبت شده برای حباب سکه گرمی در روز جاری 41,150,000 و پایین ترین نرخ نیز برابر با 39,770,000 بوده است.

آخرین تحولات قیمت حباب ربع سکه

آخرین تحولات قیمت حباب ربع سکه

آخرین تحولات امروز بازارها، از ثبت قیمت 53,700,000 ریال برای حباب ربع سکه خبر می دهند. این نرخ گویای افزایش قیمت 5.91 درصدی آن نسبت به ماه گذشته و همچنین افزایش ارزش 378.18 درصدی آن نسبت به سال قبل می باشد.

گفتنی است که بالاترین قیمت ثبت شده برای حباب ربع سکه در روز جاری 55,460,000 ریال و پایین ترین نرخ نیز برابر با 53,700,000 ریال بوده است.

نوسان قیمت اتریوم

نوسان قیمت اتریوم
اتریوم که معاملات روز جاری را با 0.51 درصد افزایش نسبت به روز گذشته و با قیمت 1,782.08  آغاز کرده بود هم اکنون با نرخ 1,807.39 دلار در حال داد وستد می باشد.
این نرخ گویای افزایش  16.89 درصدی آن نسبت به هفته گذشته می باشد. گفتنی است بالاترین نرخ ثبت شده برای اتریوم در روز جاری 1,834.14 دلار و کمترین مقدار نیز 1,774.19 دلار بوده است.

آخرین تحولات قیمت طلای دست دوم

آخرین تحولات قیمت طلای دست دوم

آخرین تحولات امروز بازارها، از ثبت قیمت 24,056,650 برای طلای دست دوم خبر می دهند، این نرخ گویای افزایش قیمت 6.92 درصدی آن نسبت به ماه گذشته و همچنین افزایش ارزش 97.29 درصدی آن نسبت به سال قبل می باشد. 

گفتنی است که بالاترین قیمت ثبت شده برای طلای دست دوم در روز جاری 24,113,600 و پایین ترین نرخ نیز برابر با 22,828,880 بوده است.

نوسان قیمت آبشده نقدی

نوسان قیمت آبشده نقدی
در آخرین تحولات بازارها، لحظاتی پیش آبشده نقدی با ثبت قیمت 105,550,000 ریال، افزایش 5.31 درصدی نسبت به روز گذشته را شاهد بود. قیمت فعلی آبشده نقدی گویای افزایش 6.82 درصدی نسبت به ماه گذشته و افزایش 38. درصدی آن نسبت به سه ماه قبل می باشد.
شایان ذکر است که آبشده نقدی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 6 فروردین 1401 با قیمت 53,550,000 ریال داد و ستد شده بود که این نرخ با 97.1 درصد افزایش، در روز جاری به رقم 105,550,000 ریال رسیده است.

جدیدترین نوسان قیمت ربع سکه (قبل 86)

جدیدترین نوسان قیمت ربع سکه (قبل 86)
طی معاملات روز جاری، ربع سکه (قبل 86) با  5,000,000 ریال افزایش  نسبت به روز گذشته، هم اکنون به نرخ 68,000,000 ریال رسید.
قابل ذکر است که نرخ بازگشایی ربع سکه (قبل 86) که روز گذشته را با نرخ 63,000,000 ریال آغاز کرده و با قیمت 63,000,000 ریال به پایان رسانده بود در ابتدای روز جاری برابر با 67,000,000 ریال بوده است.

آخرین تحولات قیمت طلای ۲۴ عیار

آخرین تحولات قیمت طلای ۲۴ عیار

آخرین تحولات امروز بازارها، از ثبت قیمت 32,509,000 برای طلای ۲۴ عیار خبر می دهند، این نرخ گویای افزایش قیمت 6.92 درصدی آن نسبت به ماه گذشته و همچنین افزایش ارزش 97.28 درصدی آن نسبت به سال قبل می باشد. 

گفتنی است که بالاترین قیمت ثبت شده برای طلای ۲۴ عیار در روز جاری 32,586,000 و پایین ترین نرخ نیز برابر با 30,850,000 بوده است.

نوسان قیمت طلای 18 عیار / 750

نوسان قیمت طلای 18 عیار / 750
در آخرین تحولات بازارها، لحظاتی پیش طلای 18 عیار / 750 با ثبت قیمت 24,370,000 ریال، افزایش 5.28 درصدی نسبت به روز گذشته را رقم زد.
شایان ذکر است که طلای 18 عیار / 750 در روزهای مشابه هفته گذشته نیز یعنی در مورخ یکشنبه 21 اسفند 1401 با قیمت 19,926,000 ریال معامله شده بود لذا نرخ فعلی به معنای افزایش 22.3 درصدی طلای 18 عیار / 750 نسبت به هفته گذشته می باشد.

نوسان قیمت مثقال طلا

نوسان قیمت مثقال طلا
در آخرین تحولات بازارها، لحظاتی پیش مثقال طلا با ثبت قیمت 105,610,000 ریال، افزایش 5.38 درصدی نسبت به روز گذشته را رقم زد.
شایان ذکر است که مثقال طلا در روزهای مشابه هفته گذشته نیز یعنی در مورخ یکشنبه 21 اسفند 1401 با قیمت 86,310,000 ریال معامله شده بود لذا نرخ فعلی به معنای افزایش 22.36 درصدی مثقال طلا نسبت به هفته گذشته می باشد.

آرشیو دیده‌بان بازار

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین