خبر

دیده‌بان بازار

آخرین تحولات قیمت حباب سکه گرمی

آخرین تحولات قیمت حباب سکه گرمی

آخرین تحولات امروز بازارها، از ثبت قیمت 17,320,000 ریال برای حباب سکه گرمی خبر می دهند. این نرخ گویای افزایش قیمت 12.98 درصدی آن نسبت به ماه گذشته و همچنین افزایش ارزش 119.79 درصدی آن نسبت به سال قبل می باشد.

گفتنی است که بالاترین قیمت ثبت شده برای حباب سکه گرمی در روز جاری 17,340,000 ریال و پایین ترین نرخ نیز برابر با 16,190,000 ریال بوده است.

آخرین تحولات قیمت اتریوم

آخرین تحولات قیمت اتریوم

آخرین تحولات امروز بازارها، از ثبت قیمت 1,268.33 برای اتریوم خبر می دهند، این نرخ گویای کاهش قیمت 22.8 درصدی آن نسبت به ماه گذشته و همچنین کاهش ارزش 69.17 درصدی آن نسبت به سال قبل می باشد. 

گفتنی است که بالاترین قیمت ثبت شده برای اتریوم در روز جاری 1,298.75 و پایین ترین نرخ نیز برابر با 1,268.31 بوده است.

آرشیو دیده‌بان بازار

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین