خبر

دیده‌بان بازار

نوسان قیمت اتریوم

نوسان قیمت اتریوم
در آخرین تحولات بازارها، لحظاتی پیش اتریوم با ثبت قیمت 1,317.7 دلار، کاهش 1.74 درصدی نسبت به روز گذشته را رقم زد.
شایان ذکر است که اتریوم در روزهای مشابه هفته گذشته نیز یعنی در مورخ یکشنبه 3 مهر 1401 با قیمت 1,294.97 دلار معامله شده بود لذا نرخ فعلی به معنای افزایش 1.75 درصدی اتریوم نسبت به هفته گذشته می باشد.

جدیدترین نوسان قیمت بات تایلند

جدیدترین نوسان قیمت بات تایلند
طی معاملات روز جاری، بات تایلند با  380 ریال افزایش  نسبت به روز گذشته، هم اکنون به نرخ 8,760 ریال رسید.
قابل ذکر است که نرخ بازگشایی بات تایلند که روز گذشته را با نرخ 8,310 ریال آغاز کرده و با قیمت 8,380 ریال به پایان رسانده بود در ابتدای روز جاری برابر با 8,410 ریال بوده است.

نوسان قیمت پوند سوریه

نوسان قیمت پوند سوریه
در آخرین تحولات بازارها، لحظاتی پیش پوند سوریه با ثبت قیمت 132 ریال، افزایش 4.76 درصدی نسبت به روز گذشته را شاهد بود. قیمت فعلی پوند سوریه گویای افزایش 10.92 درصدی نسبت به ماه گذشته و افزایش 1.53 درصدی آن نسبت به سه ماه قبل می باشد.
شایان ذکر است که پوند سوریه در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 10 مهر 1400 با قیمت 763 ریال داد و ستد شده بود که این نرخ با 82.69 درصد کاهش، در روز جاری به رقم 132 ریال رسیده است.

آخرین تحولات قیمت سکه امامی

آخرین تحولات قیمت سکه امامی

آخرین تحولات امروز بازارها، از ثبت قیمت 152,650,000 برای سکه امامی خبر می دهند، این نرخ گویای افزایش قیمت 9.82 درصدی آن نسبت به ماه گذشته و همچنین افزایش ارزش 28.47 درصدی آن نسبت به سال قبل می باشد. 

گفتنی است که بالاترین قیمت ثبت شده برای سکه امامی در روز جاری 152,680,000 و پایین ترین نرخ نیز برابر با 147,100,000 بوده است.

جدیدترین نوسان قیمت ربع سکه

جدیدترین نوسان قیمت ربع سکه
طی معاملات روز جاری، ربع سکه با  2,500,000 ریال افزایش  نسبت به روز گذشته، هم اکنون به نرخ 53,000,000 ریال رسید.
قابل ذکر است که نرخ بازگشایی ربع سکه که روز گذشته را با نرخ 50,500,000 ریال آغاز کرده و با قیمت 50,500,000 ریال به پایان رسانده بود در ابتدای روز جاری برابر با 51,500,000 ریال بوده است.

جدیدترین نوسان قیمت کرون دانمارک

جدیدترین نوسان قیمت کرون دانمارک
طی معاملات روز جاری، کرون دانمارک با  1,900 ریال افزایش  نسبت به روز گذشته، هم اکنون به نرخ 43,600 ریال رسید.
قابل ذکر است که نرخ بازگشایی کرون دانمارک که روز گذشته را با نرخ 41,300 ریال آغاز کرده و با قیمت 41,700 ریال به پایان رسانده بود در ابتدای روز جاری برابر با 42,000 ریال بوده است.

نوسان قیمت یورو

نوسان قیمت یورو
در آخرین تحولات بازارها، لحظاتی پیش یورو با ثبت قیمت 324,290 ریال، افزایش 4.62 درصدی نسبت به روز گذشته را شاهد بود. قیمت فعلی یورو گویای افزایش 8.89 درصدی نسبت به ماه گذشته و افزایش 8.88 درصدی آن نسبت به سه ماه قبل می باشد.
شایان ذکر است که یورو در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 10 مهر 1400 با قیمت 326,860 ریال داد و ستد شده بود که این نرخ با 0.78 درصد کاهش، در روز جاری به رقم 324,290 ریال رسیده است.

نوسان قیمت درام ارمنستان

نوسان قیمت درام ارمنستان
در آخرین تحولات بازارها، لحظاتی پیش درام ارمنستان با ثبت قیمت 820 ریال، افزایش 5.13 درصدی نسبت به روز گذشته را شاهد بود. قیمت فعلی درام ارمنستان گویای افزایش 10.81 درصدی نسبت به ماه گذشته و افزایش 2.5 درصدی آن نسبت به سه ماه قبل می باشد.
شایان ذکر است که درام ارمنستان در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 10 مهر 1400 با قیمت 600 ریال داد و ستد شده بود که این نرخ با 36.66 درصد افزایش، در روز جاری به رقم 820 ریال رسیده است.

نوسان قیمت سامانی تاجیکستان

نوسان قیمت سامانی تاجیکستان
سامانی تاجیکستان که معاملات روز جاری را با 1.24 درصد افزایش نسبت به روز گذشته و با قیمت 32,700  آغاز کرده بود هم اکنون با نرخ 33,800 ریال در حال داد وستد می باشد.
این نرخ گویای افزایش  9.03 درصدی آن نسبت به هفته گذشته می باشد. گفتنی است بالاترین نرخ ثبت شده برای سامانی تاجیکستان در روز جاری 33,800 ریال و کمترین مقدار نیز 32,700 ریال بوده است.

آخرین تحولات قیمت کرون سوئد

آخرین تحولات قیمت کرون سوئد

آخرین تحولات امروز بازارها، از ثبت قیمت 29,700 ریال برای کرون سوئد خبر می دهند. این نرخ گویای افزایش قیمت 6.45 درصدی آن نسبت به ماه گذشته و همچنین کاهش ارزش 10.54 درصدی آن نسبت به سال قبل می باشد.

گفتنی است که بالاترین قیمت ثبت شده برای کرون سوئد در روز جاری 29,700 ریال و پایین ترین نرخ نیز برابر با 28,700 ریال بوده است.

نوسان قیمت سکه بهار آزادی

نوسان قیمت سکه بهار آزادی
در آخرین تحولات بازارها، لحظاتی پیش سکه بهار آزادی با ثبت قیمت 141,450,000 ریال، افزایش 4.81 درصدی نسبت به روز گذشته را رقم زد.
شایان ذکر است که سکه بهار آزادی در روزهای مشابه هفته گذشته نیز یعنی در مورخ دوشنبه 4 مهر 1401 با قیمت 134,960,000 ریال معامله شده بود لذا نرخ فعلی به معنای افزایش 4.8 درصدی سکه بهار آزادی نسبت به هفته گذشته می باشد.

آخرین نوسان قیمت حباب ربع سکه

آخرین نوسان قیمت حباب ربع سکه
در ادامه نوسانات روز جاری حباب ربع سکه به نرخ 20,490,000 ریال رسید این نرخ گویای افزایش قیمت 4.8 درصدی آن نسبت به هفته گذشته و همچنین افزایش 4.96 درصدی آن نسبت به ماه قبل می باشد. 
شایان ذکر است که بالاترین قیمت ثبت شده برای حباب ربع سکه در روز جاری 20,520,000 ریال و پایین ترین نرخ نیز برابر با 19,330,000 ریال بوده است.

جدیدترین نوسان قیمت تمام سکه (قبل 86)

جدیدترین نوسان قیمت تمام سکه (قبل 86)
طی معاملات روز جاری، تمام سکه (قبل 86) با  6,500,000 ریال افزایش  نسبت به روز گذشته، هم اکنون به نرخ 141,000,000 ریال رسید.
قابل ذکر است که نرخ بازگشایی تمام سکه (قبل 86) که روز گذشته را با نرخ 134,000,000 ریال آغاز کرده و با قیمت 134,500,000 ریال به پایان رسانده بود در ابتدای روز جاری برابر با 136,500,000 ریال بوده است.

آخرین تحولات قیمت حباب سکه امامی

آخرین تحولات قیمت حباب سکه امامی

آخرین تحولات امروز بازارها، از ثبت قیمت 20,910,000 ریال برای حباب سکه امامی خبر می دهند. این نرخ گویای افزایش قیمت 15.58 درصدی آن نسبت به ماه گذشته و همچنین افزایش ارزش 1,030.27 درصدی آن نسبت به سال قبل می باشد.

گفتنی است که بالاترین قیمت ثبت شده برای حباب سکه امامی در روز جاری 23,410,000 ریال و پایین ترین نرخ نیز برابر با 20,830,000 ریال بوده است.

جدیدترین نوسان قیمت پوند انگلیس

جدیدترین نوسان قیمت پوند انگلیس
طی معاملات روز جاری، پوند انگلیس با  15,800 ریال افزایش  نسبت به روز گذشته، هم اکنون به نرخ 364,700 ریال رسید.
قابل ذکر است که نرخ بازگشایی پوند انگلیس که روز گذشته را با نرخ 343,880 ریال آغاز کرده و با قیمت 348,900 ریال به پایان رسانده بود در ابتدای روز جاری برابر با 356,000 ریال بوده است.

نوسان قیمت حباب سکه بهار آزادی

نوسان قیمت حباب سکه بهار آزادی
در آخرین تحولات بازارها، لحظاتی پیش حباب سکه بهار آزادی با ثبت قیمت 10,250,000 ریال، کاهش 4.78 درصدی نسبت به روز گذشته را شاهد بود. قیمت فعلی حباب سکه بهار آزادی گویای کاهش 11.4 درصدی نسبت به ماه گذشته و افزایش 30.07 درصدی آن نسبت به سه ماه قبل می باشد.
شایان ذکر است که حباب سکه بهار آزادی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 10 مهر 1400 با قیمت 1,950,000 ریال داد و ستد شده بود که این نرخ با 425.64 درصد افزایش، در روز جاری به رقم 10,250,000 ریال رسیده است.

آخرین تحولات قیمت وون کره جنوبی

آخرین تحولات قیمت وون کره جنوبی

آخرین تحولات امروز بازارها، از ثبت قیمت 230 ریال برای وون کره جنوبی خبر می دهند. این نرخ گویای قیمت 0 درصدی آن نسبت به ماه گذشته و همچنین کاهش ارزش 30.51 درصدی آن نسبت به سال قبل می باشد.

گفتنی است که بالاترین قیمت ثبت شده برای وون کره جنوبی در روز جاری 230 ریال و پایین ترین نرخ نیز برابر با 230 ریال بوده است.

آرشیو دیده‌بان بازار

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین