خبر

گزارش‌ بازارها

گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / پنجشنبه 6 مهر 1402

گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / پنجشنبه 6 مهر 1402

امروز پنجشنبه 6 مهر 1402 در بازار داخلی ارزهای دیجیتال، کاردانو با 0.16 درصد افزایش نسبت به روز گذشته و با نرخ 124,600 ریال داد و ستد گردید در همین حال در بازارهای جهانی، هر کاردانو با قیمت 0.244854 دلار در حال معامله می باشد. در ادامه نرخ کلیه ارزهای دیجیتال در بازارهای داخلی و جهانی قابل مشاهده می باشد.
گزارش شاخص های بورس آسیایی / پنجشنبه 6 مهر 1402

گزارش شاخص های بورس آسیایی / پنجشنبه 6 مهر 1402

امروز چهارشنبه 5 مهر 1402 در بازارهای بورس آسیا، شاخص شانگهای چین با 0 درصد  نسبت به روز گذشته، به عدد 3,451.41 دست یافت در همین حال شاخص بورس سنگاپور نیز به عدد 2,596 رسید. در ادامه می توانید مقادیر مهم ترین شاخص های بورس های آسیایی را ملاحظه بفرمایید.
گزارش قیمت بازارهای کالایی / پنجشنبه 6 مهر 1402

گزارش قیمت بازارهای کالایی / پنجشنبه 6 مهر 1402

امروز چهارشنبه 5 مهر 1402 در بورس های کالایی جهان، جو با 0 درصد  نسبت به روز گذشته و با نرخ 616.4 دلار داد و ستد گردید و گندم نیز با نرخ 848 دلار در تابلوها به ثبت رسید. در ادامه می توانید قیمت انواع فرآورده های کشاورزی و زراعی را در بازارهای جهان مشاهده نمایید.
گزارش قیمت فلزات پایه / پنجشنبه 6 مهر 1402

گزارش قیمت فلزات پایه / پنجشنبه 6 مهر 1402

امروز چهارشنبه 5 مهر 1402 در بورس های جهانی فلزات، آلومینیوم با 0 درصد  نسبت به روز گذشته و با نرخ 3,413 دلار داد و ستد گردید این در حالیست که قیمت مس برابر 9,915.5 دلار در تابلوها به ثبت رسید. در ادامه می توانید نرخ کلیه فلزات پایه در بازارهای جهانی را مشاهده نمایید.
گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / پنجشنبه 6 مهر 1402

گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / پنجشنبه 6 مهر 1402

امروز پنجشنبه 6 مهر 1402 در بازار داخلی ارزهای دیجیتال، بایننس کوین با 0.04 درصد کاهش نسبت به روز گذشته و با نرخ 107,525,500 ریال داد و ستد گردید در همین حال در بازارهای جهانی، هر بایننس کوین با قیمت 211.29 دلار در حال معامله می باشد. در ادامه نرخ کلیه ارزهای دیجیتال در بازارهای داخلی و جهانی قابل مشاهده می باشد.
گزارش برابری ارزها / چهارشنبه 5 مهر 1402

گزارش برابری ارزها / چهارشنبه 5 مهر 1402

امروز برابر با چهارشنبه 5 مهر 1402 در بازار جهانی مبادلات ارز، تا این لحظه ارزش برابری هر دلار برابر یورو 1.127 و هر پوند در برابر دلار 1.3412 اعلام گردیده است. در ادامه این گزارش می توانید جدیدترین نرخ برابری ارزهای رایج دنیا را در بازار جهانی مبادلات ارزی مشاهده نمایید.
گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 5 مهر 1402

گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 5 مهر 1402

امروز چهارشنبه 5 مهر 1402 در بازار داخلی ارزهای دیجیتال، بیت کوین با 16.32 درصد کاهش نسبت به روز گذشته و با نرخ 13,337,445,000 ریال داد و ستد گردید در همین حال در بازارهای جهانی، هر بیت کوین با قیمت 26,208.38 دلار در حال معامله می باشد. در ادامه نرخ کلیه ارزهای دیجیتال در بازارهای داخلی و جهانی قابل مشاهده می باشد.
گزارش شاخص های بورس آمریکا / چهارشنبه 5 مهر 1402

گزارش شاخص های بورس آمریکا / چهارشنبه 5 مهر 1402

امروز چهارشنبه 5 مهر 1402 در بازارهای بورس آمریکا، شاخص نزدک با 0.71 درصد کاهش نسبت به روز گذشته، به عدد 13,694.62 دست یافت در همین حال شاخص اس & پی 500 نیز به عدد 4,384.62 رسید. در ادامه می توانید مقادیر مهم ترین شاخص های بورس های آمریکا را ملاحظه بفرمایید.
گزارش قیمت بازارهای کالایی / چهارشنبه 5 مهر 1402

گزارش قیمت بازارهای کالایی / چهارشنبه 5 مهر 1402

امروز چهارشنبه 5 مهر 1402 در بورس های کالایی جهان، برنج با 2.58 درصد افزایش نسبت به روز گذشته و با نرخ 15.41 دلار داد و ستد گردید و گندم نیز با نرخ 848 دلار در تابلوها به ثبت رسید. در ادامه می توانید قیمت انواع فرآورده های کشاورزی و زراعی را در بازارهای جهان مشاهده نمایید.
گزارش قیمت ارزهای نیما / چهارشنبه 5 مهر 1402

گزارش قیمت ارزهای نیما / چهارشنبه 5 مهر 1402

امروز چهارشنبه 5 مهر 1402 در سامانه نیما، قیمت خرید هر دلار با 0.16 درصد کاهش نسبت به روز گذشته، برابر با 371,124 ریال و قیمت فروش دلار نیز 374,494 ریال اعلام گردید. در ادامه قیمت خرید و فروش کلیه ارزها در سامانه نیما قابل مشاهده می باشد.
گزارش قیمت ارزهای سنا / چهارشنبه 5 مهر 1402

گزارش قیمت ارزهای سنا / چهارشنبه 5 مهر 1402

امروز چهارشنبه 5 مهر 1402 در سامانه سنا، قیمت خرید هر دلار با 0.16 درصد کاهش نسبت به روز گذشته، برابر با 408,236 ریال و قیمت فروش دلار نیز 411,943 ریال اعلام گردید. در ادامه قیمت خرید و فروش کلیه ارزها در سامانه سنا قابل مشاهده می باشد.
گزارش برابری ارزها / چهارشنبه 14 تیر 1402

گزارش برابری ارزها / چهارشنبه 14 تیر 1402

امروز برابر با چهارشنبه 14 تیر 1402 در بازار جهانی مبادلات ارز، تا این لحظه ارزش برابری هر دلار برابر یورو 1.0856 و هر پوند در برابر دلار 1.2698 اعلام گردیده است. در ادامه این گزارش می توانید جدیدترین نرخ برابری ارزهای رایج دنیا را در بازار جهانی مبادلات ارزی مشاهده نمایید.
گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 14 تیر 1402

گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 14 تیر 1402

امروز چهارشنبه 14 تیر 1402 در بازار داخلی ارزهای دیجیتال، بیت کوین با 0.07 درصد افزایش نسبت به روز گذشته و با نرخ 15,513,295,000 ریال داد و ستد گردید در همین حال در بازارهای جهانی، هر بیت کوین با قیمت 30,472. دلار در حال معامله می باشد. در ادامه نرخ کلیه ارزهای دیجیتال در بازارهای داخلی و جهانی قابل مشاهده می باشد.
گزارش شاخص های بورس آمریکا / چهارشنبه 14 تیر 1402

گزارش شاخص های بورس آمریکا / چهارشنبه 14 تیر 1402

امروز چهارشنبه 14 تیر 1402 در بازارهای بورس آمریکا، شاخص نزدک با 0.11 درصد کاهش نسبت به روز گذشته، به عدد 13,801.75 دست یافت در همین حال شاخص اس & پی 500 نیز به عدد 4,448.04 رسید. در ادامه می توانید مقادیر مهم ترین شاخص های بورس های آمریکا را ملاحظه بفرمایید.
گزارش قیمت بازارهای کالایی / چهارشنبه 14 تیر 1402

گزارش قیمت بازارهای کالایی / چهارشنبه 14 تیر 1402

امروز چهارشنبه 14 تیر 1402 در بورس های کالایی جهان، برنج با 0.63 درصد افزایش نسبت به روز گذشته و با نرخ 15.06 دلار داد و ستد گردید و گندم نیز با نرخ 673.1 دلار در تابلوها به ثبت رسید. در ادامه می توانید قیمت انواع فرآورده های کشاورزی و زراعی را در بازارهای جهان مشاهده نمایید.
گزارش قیمت ارزهای نیما / چهارشنبه 14 تیر 1402

گزارش قیمت ارزهای نیما / چهارشنبه 14 تیر 1402

امروز چهارشنبه 14 تیر 1402 در سامانه نیما، قیمت خرید هر دلار با 0 درصد کاهش نسبت به روز گذشته، برابر با 371,714 ریال و قیمت فروش دلار نیز 375,090 ریال اعلام گردید. در ادامه قیمت خرید و فروش کلیه ارزها در سامانه نیما قابل مشاهده می باشد.
گزارش قیمت ارزهای سنا / چهارشنبه 14 تیر 1402

گزارش قیمت ارزهای سنا / چهارشنبه 14 تیر 1402

امروز چهارشنبه 14 تیر 1402 در سامانه سنا، قیمت خرید هر دلار با 0 درصد کاهش نسبت به روز گذشته، برابر با 408,885 ریال و قیمت فروش دلار نیز 412,599 ریال اعلام گردید. در ادامه قیمت خرید و فروش کلیه ارزها در سامانه سنا قابل مشاهده می باشد.
گزارش قیمت فلزات پایه / چهارشنبه 14 تیر 1402

گزارش قیمت فلزات پایه / چهارشنبه 14 تیر 1402

امروز چهارشنبه 14 تیر 1402 در بورس های جهانی فلزات، سرب با 1.18 درصد کاهش نسبت به روز گذشته و با نرخ 2,068.5 دلار داد و ستد گردید این در حالیست که قیمت روی برابر 2,575.6 دلار در تابلوها به ثبت رسید. در ادامه می توانید نرخ کلیه فلزات پایه در بازارهای جهانی را مشاهده نمایید.
گزارش قیمت فلزات گرانبها / چهارشنبه 14 تیر 1402

گزارش قیمت فلزات گرانبها / چهارشنبه 14 تیر 1402

امروز چهارشنبه 14 تیر 1402 در معاملات بازار فلزات گرانبها، قیمت هر انس طلا با 0.11 درصد کاهش نسبت به روز گذشته، برابر 1,923.94 دلار به ثبت رسید این در حالیست که انس پالادیوم هم با قیمت 1,249.28 دلار داد و ستد شد. در ادامه می توانید نرخ امروز فلزات گرانبها در بازارهای جهانی را مشاهده نمایید.
گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 14 تیر 1402

گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 14 تیر 1402

امروز چهارشنبه 14 تیر 1402 در بازار داخلی ارزهای دیجیتال، اتریوم با 1.04 درصد کاهش نسبت به روز گذشته و با نرخ 967,622,900 ریال داد و ستد گردید در همین حال در بازارهای جهانی، هر اتریوم با قیمت 1,908.15 دلار در حال معامله می باشد. در ادامه نرخ کلیه ارزهای دیجیتال در بازارهای داخلی و جهانی قابل مشاهده می باشد.
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین