گزارش‌ بازارها

گزارش قیمت بازارهای کالایی / چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401

گزارش قیمت بازارهای کالایی / چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401

امروز چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 در بورس های کالایی جهان، برنج با 0.69 درصد کاهش نسبت به روز گذشته و با نرخ 16.78 دلار داد و ستد گردید و گندم نیز با نرخ 1,225.4 دلار در تابلوها به ثبت رسید. در ادامه می توانید قیمت انواع فرآورده های کشاورزی و زراعی را در بازارهای جهان مشاهده نمایید.
گزارش قیمت ارزهای نیما / چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401

گزارش قیمت ارزهای نیما / چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401

امروز چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 در سامانه نیما، قیمت خرید هر دلار با 0.4 درصد کاهش نسبت به روز گذشته، برابر با 247,776 ریال و قیمت فروش دلار نیز 250,027 ریال اعلام گردید. در ادامه قیمت خرید و فروش کلیه ارزها در سامانه نیما قابل مشاهده می باشد.
گزارش قیمت ارزهای سنا / چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401

گزارش قیمت ارزهای سنا / چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401

امروز چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 در سامانه سنا، قیمت خرید هر دلار با 0.58 درصد کاهش نسبت به روز گذشته، برابر با 253,901 ریال و قیمت فروش دلار نیز 256,207 ریال اعلام گردید. در ادامه قیمت خرید و فروش کلیه ارزها در سامانه سنا قابل مشاهده می باشد.
گزارش قیمت فلزات پایه / چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401

گزارش قیمت فلزات پایه / چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401

امروز چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 در بورس های جهانی فلزات، سرب با 1.75 درصد افزایش نسبت به روز گذشته و با نرخ 2,095 دلار داد و ستد گردید این در حالیست که قیمت روی برابر 2,575.6 دلار در تابلوها به ثبت رسید. در ادامه می توانید نرخ کلیه فلزات پایه در بازارهای جهانی را مشاهده نمایید.
گزارش قیمت فلزات گرانبها / چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401

گزارش قیمت فلزات گرانبها / چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401

امروز چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 در معاملات بازار فلزات گرانبها، قیمت هر انس طلا با 0.2 درصد کاهش نسبت به روز گذشته، برابر 1,812.87 دلار به ثبت رسید این در حالیست که انس پالادیوم هم با قیمت 2,033.03 دلار داد و ستد شد. در ادامه می توانید نرخ امروز فلزات گرانبها در بازارهای جهانی را مشاهده نمایید.
گزارش قیمت ارزهای آزاد / چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401

گزارش قیمت ارزهای آزاد / چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401

امروز چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 در معاملات بازار آزاد، قیمت هر دلار کانادا با 0.3 درصد کاهش نسبت به روز گذشته، به عدد 234,700 ریال دست پیدا کرد در همین حال لیر ترکیه نیز با عدد 211,000 ریال معامله شد. در ادامه قیمت کلیه ارزها در بازار آزاد ارایه شده است.
گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401

گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401

امروز چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 در بازار داخلی ارزهای دیجیتال، اتریوم با 2.24 درصد کاهش نسبت به روز گذشته و با نرخ 619,608,500 ریال داد و ستد گردید در همین حال در بازارهای جهانی، هر اتریوم با قیمت 1,994.57 دلار در حال معامله می باشد. در ادامه نرخ کلیه ارزهای دیجیتال در بازارهای داخلی و جهانی قابل مشاهده می باشد.
گزارش قیمت سکه / چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401

گزارش قیمت سکه / چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401

امروز چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 در بازار سکه، قیمت هر قطعه سکه امامی قبل 86 با 1.5 درصد کاهش نسبت به روز گذشته، به عدد 133,500,000 ریال دست پیدا کرد و هر قطعه سکه فردایی نیز با قیمت 140,200,000 ریال معامله گردید. در ادامه می توانید قیمت انواع سکه را در معاملات روز جاری بازار سکه مشاهده نمایید.
گزارش قیمت دلار / چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401

گزارش قیمت دلار / چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401

امروز پنجشنبه 22 اردیبهشت 1401 در بازار هرات، قیمت هر دلار با 0.17 درصد کاهش نسبت به روز گذشته، به عدد 293,200 ریال دست پیدا کرد در همین حال دلار در تهران نیز با عدد 255,900 ریال معامله گردید. در ادامه می توانید کلیه قیمت های دلار را در روز جاری مشاهده نمایید.
گزارش شاخص های بورس آسیایی / چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401

گزارش شاخص های بورس آسیایی / چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401

امروز چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 در بازارهای بورس آسیا، شاخص نیکی ژاپن با 0.94 درصد افزایش نسبت به روز گذشته، به عدد 26,911.2 دست یافت در همین حال شاخص سنسکس هند نیز به عدد 54,208.53 رسید. در ادامه می توانید مقادیر مهم ترین شاخص های بورس های آسیایی را ملاحظه بفرمایید.
گزارش قیمت طلا / چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401

گزارش قیمت طلا / چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401

امروز چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 در بازار طلا، قیمت آبشده نقدی با 0.85 درصد کاهش نسبت به روز گذشته، به عدد 58,550,000 ریال دست پیدا کرد و آبشده فردایی نیز با قیمت 58,440,000 ریال داد و ستد شد. در ادامه می توانید قیمت طلا و انواع آبشده را در معاملات روز جاری مشاهده نمایید.
گزارش قیمت بازار نفت و انرژی / چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401

گزارش قیمت بازار نفت و انرژی / چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401

امروز سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 در بورس های معاملات نفت و انرژی، نفت اوپک با 0 درصد  نسبت به روز گذشته و با نرخ 113.07 دلار داد و ستد گردید این در حالیست که گازوییل با نرخ 1,086.88 دلار در تابلوها به ثبت رسید. در ادامه می توانید قیمت نفت و انواع فرآورده های حوزه انرژی را در بازارهای جهانی مشاهده نمایید.
گزارش روزانه سکه در بورس / چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401

گزارش روزانه سکه در بورس / چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401

امروز چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 در بازار بورس، سکه یک روزه سامان با 0.57 درصد افزایش نسبت به روز گذشته، با نرخ 1,422,999 مبادله گردید و سکه یک روزه ملت نیز با نرخ 1,162,600 ریال معامله شد. در ادامه می توانید قیمت انواع سکه ها در بازار بورس را طی معاملات روز جاری مشاهده نمایید.
گزارش قیمت فلزات گرانبها / چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401

گزارش قیمت فلزات گرانبها / چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401

امروز چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 در معاملات بازار فلزات گرانبها، قیمت هر انس طلا با 0.15 درصد افزایش نسبت به روز گذشته، برابر 1,819.12 دلار به ثبت رسید این در حالیست که انس نقره هم با قیمت 21.733 دلار داد و ستد شد. در ادامه می توانید نرخ امروز فلزات گرانبها در بازارهای جهانی را مشاهده نمایید.
گزارش قیمت ارزهای آزاد / چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401

گزارش قیمت ارزهای آزاد / چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401

امروز چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 در معاملات بازار آزاد، قیمت هر پوند انگلیس با 1.21 درصد کاهش نسبت به روز گذشته، به عدد 372,470 ریال دست پیدا کرد در همین حال لیر ترکیه نیز با عدد 19,000 ریال معامله شد. در ادامه قیمت کلیه ارزها در بازار آزاد ارایه شده است.
گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401

گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401

امروز چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 در بازار داخلی ارزهای دیجیتال، ریپل با 1.76 درصد کاهش نسبت به روز گذشته و با نرخ 130,800 ریال داد و ستد گردید در همین حال در بازارهای جهانی، هر ریپل با قیمت 0.426745 دلار در حال معامله می باشد. در ادامه نرخ کلیه ارزهای دیجیتال در بازارهای داخلی و جهانی قابل مشاهده می باشد.
گزارش قیمت سکه / چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401

گزارش قیمت سکه / چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401

امروز چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 در بازار سکه، قیمت هر قطعه نیم سکه با 0.45 درصد کاهش نسبت به روز گذشته، به عدد 78,450,000 ریال دست پیدا کرد و هر قطعه ربع سکه نیز با قیمت 48,520,000 ریال معامله شد. در ادامه می توانید قیمت انواع سکه را در معاملات روز جاری بازار سکه مشاهده نمایید.
گزارش قیمت دلار / چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401

گزارش قیمت دلار / چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401

امروز پنجشنبه 22 اردیبهشت 1401 در بازار آزاد، قیمت هر دلار با 0 درصد  نسبت به روز گذشته، به عدد 255,900 ریال دست پیدا کرد در همین حال دلار در سلیمانیه نیز با عدد 300,700 ریال معامله گردید. در ادامه می توانید کلیه قیمت های دلار را در روز جاری مشاهده نمایید.
گزارش قیمت ارزهای دولتی / چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401

گزارش قیمت ارزهای دولتی / چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401

امروز چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401، بانک مرکزی قیمت هر یورو دولتی را با 1.1 درصد افزایش نسبت به روز گذشته و برابر با 44,241 ریال اعلام کرد. در ادامه می توانید جدول نرخ های اعلامی بانک مرکزی برای کلیه ارزهای دولتی را مشاهده نمایید.
گزارش قیمت طلا / چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401

گزارش قیمت طلا / چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401

امروز چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 در بازار طلا، قیمت هر گرم طلای 24 عیار با 0.84 درصد کاهش نسبت به روز گذشته، به عدد 17,983,000 ریال دست پیدا کرد و هر گرم طلای دست دوم نیز با قیمت 13,307,350 ریال داد و ستد شد. در ادامه می توانید قیمت طلا و انواع آبشده را در معاملات روز جاری مشاهده نمایید.
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین