iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار ارزهای دیجیتال

 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / پنجشنبه 1 اسفند 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 58.1 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 10,123.5 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 24.6 دلار کاهش و با ثبت عدد 10,098.9 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 9,633 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 17.2 دلار کاهش و با قیمت 272.09 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 258.78 دل..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 30 بهمن 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 394.5 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 10,065.4 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 53.5 دلار افزایش و با ثبت عدد 10,118.9 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 10,126.8 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 8.63 دلار کاهش و با قیمت 284.51 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 275..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / سه شنبه 29 بهمن 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 93.4 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 9,670.9 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 5.89 دلار افزایش و با ثبت عدد 9,676.8 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 10,065.2 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 24.44 دلار افزایش و با قیمت 260.13 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 284.5..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / دوشنبه 28 بهمن 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 137.3 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 9,764.3 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 19.19 دلار کاهش و با ثبت عدد 9,745.1 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 9,678.9 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 8.76 دلار افزایش و با قیمت 250.85 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 261.33 ..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / یکشنبه 27 بهمن 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 451.7 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 9,901.6 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 13.5 دلار کاهش و با ثبت عدد 9,888.1 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 9,768.3 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 14.61 دلار کاهش و با قیمت 266.68 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 251.92 دل..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / شنبه 26 بهمن 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 123.3 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 10,353.3 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 8.70 دلار افزایش و با ثبت عدد 10,362 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 9,910.9 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 15.15 دلار کاهش و با قیمت 282.39 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 266.9..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / جمعه 25 بهمن 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 132.5 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 10,230 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 0.60 دلار افزایش و با ثبت عدد 10,230.6 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 10,350.4 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 15.43 دلار افزایش و با قیمت 266.99 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 282...
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / پنجشنبه 24 بهمن 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 127.1 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 10,362.5 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 3 دلار افزایش و با ثبت عدد 10,365.5 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 10,246.5 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 0.75 دلار افزایش و با قیمت 268.49 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 268...
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 23 بهمن 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 380.2 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 10,235.4 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 1.79 دلار کاهش و با ثبت عدد 10,233.6 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 10,340.8 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 28.7 دلار افزایش و با قیمت 237.31 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 266..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / سه شنبه 22 بهمن 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 215.7 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 9,855.2 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 5.09 دلار افزایش و با ثبت عدد 9,860.3 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 10,233.5 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 15.89 دلار افزایش و با قیمت 222.34 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 237...
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / دوشنبه 21 بهمن 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 228.3 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 10,070.9 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 3.70 دلار افزایش و با ثبت عدد 10,074.6 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 9,848.6 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 4.14 دلار کاهش و با قیمت 225.6 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 221.4..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / یکشنبه 20 بهمن 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 66.1 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 9,842.6 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 12.19 دلار افزایش و با ثبت عدد 9,854.8 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 10,066.8 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 1.94 دلار افزایش و با قیمت 224.77 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 226..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / شنبه 19 بهمن 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 19.20 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 9,776.5 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 0.5 دلار کاهش و با ثبت عدد 9,776 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 9,847 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 3.29 دلار افزایش و با قیمت 221 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 224.41 دلار می..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / جمعه 18 بهمن 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 79.09 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 9,757.3 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 29.20 دلار افزایش و با ثبت عدد 9,786.5 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 9,780.6 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 8.89 دلار افزایش و با قیمت 213.3 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 221...
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / پنجشنبه 17 بهمن 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 498.2 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 9,678.2 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 23.90 دلار کاهش و با ثبت عدد 9,654.3 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 9,753.5 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 8.84 دلار افزایش و با قیمت 202.83 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 211.9..

مجموع مطالب: 459 عدد در 31 صفحه