iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار طلا

 • گزارش روزانه قیمت طلا / چهارشنبه 13 آذر 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 5,000 ریالی و با رقم 4,458,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 39,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,453,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 47,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,500,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 47,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 61,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 5,999,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,518,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,458,00..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / سه شنبه 12 آذر 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 12,000 ریالی و با رقم 4,426,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 14,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,414,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 39,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,453,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 39,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 53,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 5,938,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,460,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,389,0..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / دوشنبه 11 آذر 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 2,000 ریالی و با رقم 4,426,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 74,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,428,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 14,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,414,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 14,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 19,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 5,885,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,467,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,386,000 ریال ب..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / یکشنبه 10 آذر 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 4,000 ریالی و با رقم 4,350,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 2,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,354,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 74,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,428,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 74,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 99,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 5,904,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,458,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,345,000..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 9 آذر 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 2,000 ریالی و با رقم 4,350,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 39,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,352,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 2,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,354,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 2,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 3,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 5,805,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,410,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,345,000 ر..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / جمعه 8 آذر 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 39,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,352,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 4,352,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 5,802,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,361,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,326,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 5,815,000 ریال به عنوان بالاترین و 5,769,000 ر..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / پنجشنبه 7 آذر 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 23,000 ریالی و با رقم 4,336,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 56,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,313,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 39,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,352,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 39,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 52,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 5,802,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,361,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,326,0..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / چهارشنبه 6 آذر 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 5,000 ریالی و با رقم 4,262,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 30,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,257,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 56,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,313,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 56,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 74,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 5,750,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,324,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,241,00..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / سه شنبه 5 آذر 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 2,000 ریالی و با رقم 4,289,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 51,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,287,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 30,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,257,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 30,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 40,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 5,676,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,296,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,241,000 ریال ب..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / دوشنبه 4 آذر 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 5,000 ریالی و با رقم 4,241,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 27,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,236,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 51,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,287,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 51,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 68,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 5,716,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,303,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,241,00..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / یکشنبه 3 آذر 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 4,000 ریالی و با رقم 4,213,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 30,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,209,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 27,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,236,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 27,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 36,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 5,648,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,283,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,213,00..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 2 آذر 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 4,000 ریالی و با رقم 4,243,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 5,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,239,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 30,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,209,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 30,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 40,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 5,612,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,243,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,151,000 ریال به..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / جمعه 1 آذر 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 5,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,239,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 4,239,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 5,652,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,243,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,229,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 5,658,000 ریال به عنوان بالاترین و 5,639,000 ری..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / پنجشنبه 30 آبان 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 5,000 ریالی و با رقم 4,229,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 9,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,234,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 5,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,239,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 5,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 7,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 5,652,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,243,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,229,000 ری..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / چهارشنبه 29 آبان 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 4,000 ریالی و با رقم 4,229,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 39,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,225,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 9,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,234,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 9,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 12,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 5,645,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,241,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,225,000 ..

مجموع مطالب: 1251 عدد در 84 صفحه