شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بازار طلا
 • گزارش روزانه قیمت طلا / دوشنبه 20 اسفند 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار

  بازار طلا روز جاری را با کاهش 6,300 ریالی و با رقم 4,171,700 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 14,500 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,178,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود. 

  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 70,900 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,107,100 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 70,900 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 94,500 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 5,476,100 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,171,700 ریال به عنوان سقف و رقم 4,088,600 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 5,562,300 ریال به عنوان بالاترین و 5,451,500 ریال به عنوان پایین ترین نرخ تا این لحظه بوده است.


  نرخ زنده + گزارش عملکرد روزانه طلای 18 عیار

  نرخ زنده + گزارش عملکرد روزانه آبشده


  بررسی قیمت طلا در ماه های اخیر گویای این است که هر گرم طلای 18 عیار در روزهای مشابهی از سال گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 20 اسفند 1396 با رقم 1,509,400 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه این دو نرخ، بیانگر افزایش 172.10 درصدی یا 2,597,700 ریالی طلا نسبت به سال گذشته می باشد. نگاهی به نوسانات 6 ماهه و 3 ماهه طلا نیز مبین نوسانات به میزان 863,400 ریال برای دوره سه ماهه و 378,600 ریال برای دوره 6 ماهه می باشد. در ادامه این بررسی، مقایسه عملکرد یک ماهه طلای 18 عیار نیز نشان دهنده افزایش 10.49 درصدی فلز زرد به میزان 390,200 ریال در دوره یک ماهه اخیر می باشد.


  مشاهده قیمت زنده و لحظه ای طلا

   مشاهده آرشیو قیمت مثقال طلا


  معاملات مثقال و آبشده

  در معاملات روزانه آبشده نیز هر مثقال طلا با قیمت 17,790,000 ریال معامله گردید که گویای کاهش 280,000 ریالی آن نسبت به روز قبل می باشد همچنین مثقال طلا در نوسانات روز جاری، سقف 17,900,000 ریالی و کف 17,710,000 ریالی را به ثبت رساند. آبشده نقدی نیز که روز گذشته شاهد کاهش 60,000 ریالی بود در روز جاری با 1.74 درصد یا 310,000 ریال کاهش به رقم 17,790,000 رسید که این قیمت در اوج معاملات امروز برابر با 18,070,000 ریال به عنوان بالاترین و در پایین ترین سطح معاملات نیز 17,710,000 ریال مشاهده گردید.  شاخص آخرین نرخ تغییر 1 ماهه تغییر 3 ماهه تغییر 6 ماهه تغییر 1 ساله

  طلای 18 عیار / 750

  4,107,100
  70,900 (1.73%)
  390,200
  10.49%
  863,400
  26.61%
  378,600
  10.15%
  2,597,700
  172.10%

  طلای ۲۴ عیار

  5,476,100
  94,500 (1.73%)
  520,200
  10.49%
  1,151,300
  26.62%
  504,800
  10.15%
  3,463,590
  172.10%

  مثقال طلا

  17,790,000
  280,000 (1.57%)
  1,690,000
  10.49%
  3,740,000
  26.61%
  1,640,000
  10.15%
  11,252,000
  172.10%

  آبشده نقدی

  17,790,000
  310,000 (1.74%)
  1,690,000
  10.49%
  3,740,000
  26.61%
  1,640,000
  10.15%
  0
  0%

  مثقال / عیار جهانی

  17,422,000
  277,000 (1.59%)
  1,420,000
  8.87%
  3,373,000
  24.00%
  508,000
  3.00%
  10,922,720
  168.06%

  مثقال / حواله دلار

  17,408,000
  277,000 (1.59%)
  1,419,000
  8.87%
  3,489,000
  25.06%
  556,000
  3.29%
  10,773,000
  162.36%

  مثقال / بر مبنای سکه

  19,763,300
  88,300 (0.45%)
  927,500
  4.92%
  3,864,300
  24.30%
  486,300
  2.52%
  0
  0%

  طلای 18 عیار / 740

  4,052,000
  70,000 (1.73%)
  385,000
  10.49%
  852,000
  26.62%
  373,000
  10.13%
  0
  0%

  طلای دست دوم

  3,762,870
  0 (0%)
  0
  0%
  0
  0%
  826,270
  28.13%
  0
  0%

  آبشده بنکداری

  17,800,000
  310,000 (1.74%)
  1,690,000
  10.49%
  3,740,000
  26.60%
  1,640,000
  10.14%
  11,252,000
  171.83%

  آبشده شنبه ای

  17,840,000
  270,000 (1.51%)
  1,660,000
  10.25%
  3,750,000
  26.61%
  1,690,000
  10.46%
  11,317,000
  173.49%

  آبشده کمتر از کیلو

  17,795,000
  310,000 (1.74%)
  1,690,000
  10.49%
  3,740,000
  26.60%
  1,640,000
  10.15%
  0
  0%