شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بازار طلا
 • گزارش روزانه قیمت طلا / پنجشنبه 16 اسفند 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار

  بازار طلا روز جاری را با کاهش 16,200 ریالی و با رقم 4,114,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 46,200 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,130,200 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود. 

  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 13,900 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,116,300 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 13,900 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 18,500 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 5,488,400 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,153,300 ریال به عنوان سقف و رقم 4,095,600 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 5,537,600 ریال به عنوان بالاترین و 5,460,700 ریال به عنوان پایین ترین نرخ تا این لحظه بوده است.


  نرخ زنده + گزارش عملکرد روزانه طلای 18 عیار

  نرخ زنده + گزارش عملکرد روزانه آبشده


  بررسی قیمت طلا در ماه های اخیر گویای این است که هر گرم طلای 18 عیار در روزهای مشابهی از سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 16 اسفند 1396 با رقم 1,496,930 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه این دو نرخ، بیانگر افزایش 174.98 درصدی یا 2,619,370 ریالی طلا نسبت به سال گذشته می باشد. نگاهی به نوسانات 6 ماهه و 3 ماهه طلا نیز مبین نوسانات به میزان 731,800 ریال برای دوره سه ماهه و 572,500 ریال برای دوره 6 ماهه می باشد. در ادامه این بررسی، مقایسه عملکرد یک ماهه طلای 18 عیار نیز نشان دهنده افزایش 11.99 درصدی فلز زرد به میزان 440,900 ریال در دوره یک ماهه اخیر می باشد.


  مشاهده قیمت زنده و لحظه ای طلا

   مشاهده آرشیو قیمت مثقال طلا


  معاملات مثقال و آبشده

  در معاملات روزانه آبشده نیز هر مثقال طلا با قیمت 17,830,000 ریال معامله گردید که گویای کاهش 60,000 ریالی آن نسبت به روز قبل می باشد همچنین مثقال طلا در نوسانات روز جاری، سقف 17,990,000 ریالی و کف 17,740,000 ریالی را به ثبت رساند. آبشده نقدی نیز که روز گذشته شاهد کاهش 200,000 ریالی بود در روز جاری با 0.34 درصد یا 60,000 ریال کاهش به رقم 17,830,000 رسید که این قیمت در اوج معاملات امروز برابر با 17,990,000 ریال به عنوان بالاترین و در پایین ترین سطح معاملات نیز 17,740,000 ریال مشاهده گردید.  شاخص آخرین نرخ تغییر 1 ماهه تغییر 3 ماهه تغییر 6 ماهه تغییر 1 ساله

  طلای 18 عیار / 750

  4,116,300
  13,900 (0.34%)
  440,900
  11.99%
  731,800
  21.62%
  572,500
  16.15%
  2,619,370
  174.98%

  طلای ۲۴ عیار

  5,488,400
  18,500 (0.34%)
  587,900
  11.99%
  975,800
  21.62%
  763,400
  16.15%
  3,492,510
  174.98%

  مثقال طلا

  17,830,000
  60,000 (0.34%)
  1,910,000
  11.99%
  3,170,000
  21.62%
  2,480,000
  16.15%
  11,346,000
  174.98%

  آبشده نقدی

  17,830,000
  60,000 (0.34%)
  1,910,000
  11.99%
  3,170,000
  21.62%
  2,480,000
  16.15%
  0
  0%

  مثقال / عیار جهانی

  17,543,000
  111,000 (0.63%)
  1,643,000
  10.33%
  2,884,000
  19.67%
  598,000
  3.52%
  11,043,720
  169.92%

  مثقال / حواله دلار

  17,529,000
  112,000 (0.64%)
  1,642,000
  10.33%
  3,000,000
  20.64%
  647,000
  3.83%
  10,894,000
  164.18%

  مثقال / بر مبنای سکه

  19,697,000
  189,900 (0.96%)
  1,422,000
  7.78%
  2,716,000
  15.99%
  0
  0%
  0
  0%

  طلای 18 عیار / 740

  4,061,000
  14,000 (0.34%)
  435,000
  11.99%
  722,000
  21.62%
  564,000
  16.12%
  0
  0%

  طلای دست دوم

  3,762,870
  0 (0%)
  0
  0%
  0
  0%
  826,270
  28.13%
  0
  0%

  آبشده بنکداری

  17,840,000
  60,000 (0.34%)
  1,910,000
  11.98%
  3,170,000
  21.60%
  2,480,000
  16.14%
  11,355,000
  175.09%

  آبشده شنبه ای

  17,860,000
  60,000 (0.34%)
  2,000,000
  12.61%
  2,850,000
  18.98%
  2,210,000
  14.12%
  11,337,000
  173.80%

  آبشده کمتر از کیلو

  17,835,000
  60,000 (0.34%)
  1,910,000
  11.99%
  3,170,000
  21.61%
  2,480,000
  16.15%
  0
  0%