شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بازار طلا
 • گزارش روزانه قیمت طلا / سه شنبه 25 دی 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار

  بازار طلا روز جاری را با افزایش 34,600 ریالی و با رقم 3,566,900 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 34,700 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,532,300 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود. 

  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 40,700 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 3,573,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 40,700 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 47,700 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 4,757,300 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,580,000 ریال به عنوان سقف و رقم 3,472,700 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 4,766,600 ریال به عنوان بالاترین و 4,630,200 ریال به عنوان پایین ترین نرخ تا این لحظه بوده است.


  نرخ زنده + گزارش عملکرد روزانه طلای 18 عیار

  نرخ زنده + گزارش عملکرد روزانه آبشده


  بررسی قیمت طلا در ماه های اخیر گویای این است که هر گرم طلای 18 عیار در روزهای مشابهی از سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 25 دی 1396 با رقم 1,402,500 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه این دو نرخ، بیانگر افزایش 154.75 درصدی یا 2,170,500 ریالی طلا نسبت به سال گذشته می باشد. نگاهی به نوسانات 6 ماهه و 3 ماهه طلا نیز مبین نوسانات به میزان 668,000 ریال برای دوره سه ماهه و 1,221,600 ریال برای دوره 6 ماهه می باشد. در ادامه این بررسی، مقایسه عملکرد یک ماهه طلای 18 عیار نیز نشان دهنده افزایش 17.33 درصدی فلز زرد به میزان 527,900 ریال در دوره یک ماهه اخیر می باشد.


  مشاهده قیمت زنده و لحظه ای طلا

   مشاهده آرشیو قیمت مثقال طلا


  معاملات مثقال و آبشده

  در معاملات روزانه آبشده نیز هر مثقال طلا با قیمت 15,455,000 ریال معامله گردید که گویای افزایش 155,000 ریالی آن نسبت به روز قبل می باشد همچنین مثقال طلا در نوسانات روز جاری، سقف 15,485,000 ریالی و کف 15,042,000 ریالی را به ثبت رساند. آبشده نقدی نیز که روز گذشته شاهد افزایش 15,000 ریالی بود در روز جاری با 1.05 درصد یا 160,000 ریال افزایش به رقم 15,460,000 رسید که این قیمت در اوج معاملات امروز برابر با 15,490,000 ریال به عنوان بالاترین و در پایین ترین سطح معاملات نیز 15,040,000 ریال مشاهده گردید.  شاخص آخرین نرخ تغییر 1 ماهه تغییر 3 ماهه تغییر 6 ماهه تغییر 1 ساله

  طلای 18 عیار / 750

  3,573,000
  40,700 (1.15%)
  527,900
  17.33%
  668,000
  15.75%
  1,221,600
  51.95%
  2,170,500
  154.75%

  طلای ۲۴ عیار

  4,757,300
  47,700 (1.01%)
  697,200
  17.17%
  897,300
  15.86%
  1,622,200
  51.74%
  2,887,310
  154.40%

  مثقال طلا

  15,455,000
  155,000 (1.01%)
  2,265,000
  17.17%
  2,915,000
  15.86%
  5,270,000
  51.74%
  9,380,000
  154.40%

  آبشده نقدی

  15,460,000
  160,000 (1.05%)
  14,141,000
  1,072.10%
  13,623,000
  741.58%
  14,441,500
  1,417.91%
  0
  0%

  مثقال / عیار جهانی

  15,177,000
  355,000 (2.4%)
  2,067,000
  15.76%
  3,213,000
  17.47%
  4,706,000
  44.94%
  8,991,340
  145.35%

  مثقال / حواله دلار

  15,042,000
  355,000 (2.42%)
  2,061,000
  15.87%
  3,286,000
  17.92%
  4,545,000
  43.29%
  8,854,240
  143.09%

  مثقال / بر مبنای سکه

  17,237,000
  234,000 (1.38%)
  2,023,000
  13.29%
  2,107,000
  10.89%
  4,765,000
  38.20%
  0
  0%

  طلای 18 عیار / 740

  3,520,000
  35,000 (1%)
  3,219,500
  1,071.38%
  3,101,600
  741.30%
  3,288,000
  1,417.24%
  0
  0%

  طلای دست دوم

  3,762,870
  0 (0%)
  3,386,583
  900%
  3,386,583
  900%
  2,693,770
  251.96%
  0
  0%

  آبشده بنکداری

  15,470,000
  160,000 (1.05%)
  2,270,000
  17.19%
  2,910,000
  15.83%
  5,280,000
  51.81%
  9,388,000
  154.35%

  آبشده شنبه ای

  15,470,000
  170,000 (1.11%)
  2,320,000
  17.64%
  2,830,000
  15.46%
  2,720,000
  21.33%
  9,297,000
  150.60%

  آبشده کمتر از کیلو

  15,465,000
  160,000 (1.05%)
  14,145,500
  1,072.03%
  13,627,500
  741.63%
  14,445,500
  1,416.92%
  0
  0%