شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بازار طلا
 • گزارش روزانه قیمت طلا / چهارشنبه 12 دی 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار

  بازار طلا روز جاری را با کاهش 16,100 ریالی و با رقم 3,301,400 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 73,900 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,317,500 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود. 

  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 4,600 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 3,312,900 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 4,600 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 6,200 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 4,417,200 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,328,400 ریال به عنوان سقف و رقم 3,280,600 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 4,437,800 ریال به عنوان بالاترین و 4,374,100 ریال به عنوان پایین ترین نرخ تا این لحظه بوده است.


  نرخ زنده + گزارش عملکرد روزانه طلای 18 عیار

  نرخ زنده + گزارش عملکرد روزانه آبشده


  بررسی قیمت طلا در ماه های اخیر گویای این است که هر گرم طلای 18 عیار در روزهای مشابهی از سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 12 دی 1396 با رقم 1,383,340 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه این دو نرخ، بیانگر افزایش 139.48 درصدی یا 1,929,560 ریالی طلا نسبت به سال گذشته می باشد. نگاهی به نوسانات 6 ماهه و 3 ماهه طلا نیز مبین نوسانات به میزان 311,700 ریال برای دوره سه ماهه و 873,100 ریال برای دوره 6 ماهه می باشد. در ادامه این بررسی، مقایسه عملکرد یک ماهه طلای 18 عیار نیز نشان دهنده کاهش 7.18 درصدی فلز زرد به میزان 256,300 ریال در دوره یک ماهه اخیر می باشد.


  مشاهده قیمت زنده و لحظه ای طلا

   مشاهده آرشیو قیمت مثقال طلا


  معاملات مثقال و آبشده

  در معاملات روزانه آبشده نیز هر مثقال طلا با قیمت 14,350,000 ریال معامله گردید که گویای کاهش 20,000 ریالی آن نسبت به روز قبل می باشد همچنین مثقال طلا در نوسانات روز جاری، سقف 14,417,000 ریالی و کف 14,210,000 ریالی را به ثبت رساند. آبشده نقدی نیز که روز گذشته شاهد کاهش 320,000 ریالی بود در روز جاری با 0.14 درصد یا 20,000 ریال کاهش به رقم 14,350,000 رسید که این قیمت در اوج معاملات امروز برابر با 14,420,000 ریال به عنوان بالاترین و در پایین ترین سطح معاملات نیز 14,210,000 ریال مشاهده گردید.  شاخص آخرین نرخ تغییر 1 ماهه تغییر 3 ماهه تغییر 6 ماهه تغییر 1 ساله

  طلای 18 عیار / 750

  3,312,900
  4,600 (0.14%)
  256,300
  7.18%
  311,700
  8.59%
  873,100
  35.78%
  1,929,560
  139.48%

  طلای ۲۴ عیار

  4,417,200
  6,200 (0.14%)
  341,700
  7.18%
  415,500
  8.59%
  1,164,200
  35.78%
  2,572,760
  139.48%

  مثقال طلا

  14,350,000
  20,000 (0.14%)
  650,000
  4.33%
  1,310,000
  8.36%
  3,782,000
  35.78%
  8,357,000
  139.44%

  آبشده نقدی

  14,350,000
  20,000 (0.14%)
  650,000
  4.33%
  3,300,000
  18.69%
  3,785,000
  35.82%
  0
  0%

  مثقال / عیار جهانی

  14,031,000
  11,000 (0.08%)
  1,429,000
  9.24%
  2,339,000
  14.28%
  3,220,000
  29.78%
  8,054,210
  134.75%

  مثقال / حواله دلار

  13,897,000
  11,000 (0.08%)
  1,435,000
  9.35%
  2,410,000
  14.77%
  3,060,000
  28.23%
  7,947,710
  133.59%

  مثقال / بر مبنای سکه

  16,040,000
  53,000 (0.33%)
  1,007,000
  5.90%
  3,502,000
  17.92%
  2,866,000
  21.75%
  0
  0%

  طلای 18 عیار / 740

  3,269,000
  4,000 (0.12%)
  148,000
  4.33%
  307,000
  8.58%
  862,000
  35.81%
  0
  0%

  طلای دست دوم

  3,762,870
  0 (0%)
  0
  0%
  0
  0%
  7,327,130
  66.06%
  0
  0%

  آبشده بنکداری

  14,360,000
  20,000 (0.14%)
  650,000
  4.33%
  1,350,000
  8.59%
  3,790,000
  35.85%
  8,342,000
  138.61%

  آبشده شنبه ای

  14,390,000
  20,000 (0.14%)
  780,000
  5.14%
  1,860,000
  11.44%
  1,640,000
  12.86%
  8,408,000
  140.55%

  آبشده کمتر از کیلو

  14,355,000
  20,000 (0.14%)
  650,000
  4.33%
  1,350,000
  8.59%
  3,780,000
  35.74%
  0
  0%