تحلیل روزانه بازارهای ارزی
 • آنالیز روزانه ریپل / 20 اکتبر 2018

  ریپل در جستجوی 0.50 دلار

  در زمان نوشتن این مطلب، ریپل با 1.41 درصد افزایش تا سطح 0.46708 دلار افزایش یافت، با یک شروع صعودی (گاوی) برای ریپل در صبح، از سطح 0.45617 دلار به سطح 0.47099 دلار رسید تا اولین سطح اصلی مقاومت در 0.4695 دلار را تست کند، اولین سطح اصلی حمایتی در ابتدای روز مورد آزمایش قرار نگرفت.

  به دنبال کاهش 2.95 درصدی در روز پنج شنبه برای ریپل، در روز جمعه این ارز دیجیتال 1.63 درصد کاهش یافت و در پایان روز به 0.46056 دلار رسید، تغییرات در طول هفته جاری برای ریپل افزایش 12.45 درصدی را نشان می دهد.

  ریپل در شروع تغییرات روزانه خود، پیش از یافتن سطح حمایت، در بالاترین مقدار صبح به  0.47215 دلار و سپس در ادامه صبح در کمترین مقدار به 0.45701 دلار رسید، این حرکات در حالی انجام گرفت که سطوح اصلی حمایت و مقاومت روزانه مورد آزمایش قرار نگرفت.

  ریپل در اوایل عصر، روند صعودی را در پیش گرفت، و تا سطح 0.47215 دلار افزایش پیدا کرد.

  در زمان نوشتن این مطلب، ریپل با 1.41 درصد افزایش تا سطح 0.46708 دلار افزایش یافت، با یک شروع صعودی (گاوی) برای ریپل در صبح، از سطح  0.45617 دلار به سطح 0.47099 دلار رسید تا اولین سطح اصلی مقاومت در 0.4695 دلار را تست کند، اولین سطح اصلی حمایتی در ابتدای روز مورد آزمایش قرار نگرفت.

  برای روز آتی، یک حرکت برگشتی از اولین سطح اصلی مقاومت در روز در 0.4695 دلار ریپل را برای رسیدن به سطح بعدی مقاومت در 0.4784 دلار پشتیبانی می کند، هر چند ریپل باید در اواخر صبح تا سطح 0.47 دلار حرکت کند تا از ادامه حرکت صعودی در بعدازظهر پشتیبانی کند.

  در صورت عدم موفقیت در بازگشت به اولین سطح اصلی مقاومت در 0.4695 دلار ریپل ممکن ضربات سختی را در ادامه صبح متحمل شود، یک حرکت کاهشی در صبح تا سطح 0.45617 دلار احتمالا ریپل را با اولین سطح اصلی حمایتی در 0.4543 دلار مواجه کند، اجرای سطوح حمایت پایین تر از 0.45 دلار ضربات معکوسی را در روز بعد برای بازار به دنبال دارد.قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی