شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بازار طلا
 • گزارش روزانه قیمت طلا / سه شنبه 10 مهر 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار

  بازار طلا روز جاری را با کاهش 634,900 ریالی و با رقم 3,624,600 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 556,400 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,259,500 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود. 

  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 634,900 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 3,624,600 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 634,900 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 846,500 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 4,832,700 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,624,600 ریال به عنوان سقف و رقم 3,624,600 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 4,832,700 ریال به عنوان بالاترین و 4,832,700 ریال به عنوان پایین ترین نرخ تا این لحظه بوده است.


  نرخ زنده + گزارش عملکرد روزانه طلای 18 عیار

  نرخ زنده + گزارش عملکرد روزانه آبشده


  بررسی قیمت طلا در ماه های اخیر گویای این است که هر گرم طلای 18 عیار در روزهای مشابهی از سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 10 مهر 1396 با رقم 1,206,970 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه این دو نرخ، بیانگر افزایش 200.30 درصدی یا 2,417,630 ریالی طلا نسبت به سال گذشته می باشد. نگاهی به نوسانات 6 ماهه و 3 ماهه طلا نیز مبین نوسانات به میزان 1,184,800 ریال برای دوره سه ماهه و 2,031,630 ریال برای دوره 6 ماهه می باشد. در ادامه این بررسی، مقایسه عملکرد یک ماهه طلای 18 عیار نیز نشان دهنده افزایش 9.48 درصدی فلز زرد به میزان 314,000 ریال در دوره یک ماهه اخیر می باشد.


  مشاهده قیمت زنده و لحظه ای طلا

   مشاهده آرشیو قیمت مثقال طلا


  معاملات مثقال و آبشده

  در معاملات روزانه آبشده نیز هر مثقال طلا با قیمت 15,660,000 ریال معامله گردید که گویای کاهش 2,790,000 ریالی آن نسبت به روز قبل می باشد همچنین مثقال طلا در نوسانات روز جاری، سقف 15,660,000 ریالی و کف 15,660,000 ریالی را به ثبت رساند. آبشده نقدی نیز که روز گذشته شاهد کاهش 241,000 ریالی بود در روز جاری با 17.52 درصد یا 2,750,000 ریال کاهش به رقم 15,700,000 رسید که این قیمت در اوج معاملات امروز برابر با 15,700,000 ریال به عنوان بالاترین و در پایین ترین سطح معاملات نیز 15,700,000 ریال مشاهده گردید.  شاخص آخرین نرخ تغییر 1 ماهه تغییر 3 ماهه تغییر 6 ماهه تغییر 1 ساله

  طلای 18 عیار / 750

  3,624,600
  634,900 (17.52%)
  314,000
  9.48%
  1,184,800
  48.56%
  2,031,630
  127.53%
  2,417,630
  200.30%

  طلای ۲۴ عیار

  4,832,700
  846,500 (17.52%)
  418,600
  9.48%
  1,579,700
  48.56%
  2,708,760
  127.53%
  3,221,270
  199.90%

  مثقال طلا

  15,660,000
  2,790,000 (17.82%)
  1,320,000
  9.20%
  5,092,000
  48.18%
  8,760,000
  126.95%
  10,432,000
  199.54%

  آبشده نقدی

  15,700,000
  2,750,000 (17.52%)
  14,266,000
  994.83%
  14,643,500
  1,386.03%
  15,007,250
  2,166.32%
  0
  0%

  مثقال / عیار جهانی

  16,370,000
  2,484,000 (15.17%)
  1,345,000
  8.95%
  5,559,000
  51.41%
  9,112,530
  125.56%
  11,158,130
  214.09%

  مثقال / حواله دلار

  16,308,000
  2,484,000 (15.23%)
  1,345,000
  8.98%
  5,471,000
  50.48%
  9,358,760
  134.67%
  11,092,810
  212.70%

  مثقال / بر مبنای سکه

  19,542,000
  0 (0%)
  67,000
  0.34%
  6,368,000
  48.33%
  11,999,280
  159.08%
  0
  0%

  طلای 18 عیار / 740

  3,576,000
  627,000 (17.53%)
  3,249,400
  994.91%
  3,335,300
  1,385.66%
  3,417,600
  2,157.57%
  0
  0%

  طلای دست دوم

  3,762,870
  0 (0%)
  3,469,210
  1,181.36%
  2,653,870
  239.30%
  3,032,870
  415.46%
  0
  0%

  آبشده بنکداری

  15,710,000
  2,750,000 (17.5%)
  1,360,000
  9.47%
  5,140,000
  48.62%
  8,775,000
  126.53%
  10,481,000
  200.43%

  آبشده شنبه ای

  16,250,000
  1,650,000 (10.15%)
  1,830,000
  12.69%
  3,500,000
  27.45%
  9,727,000
  149.11%
  10,975,000
  208.05%

  آبشده کمتر از کیلو

  15,705,000
  2,750,000 (17.51%)
  14,270,500
  994.80%
  14,647,500
  1,385.10%
  15,020,700
  2,195.04%
  0
  0%قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی