شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بازار طلا
 • گزارش روزانه قیمت طلا / یکشنبه 1 مهر 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار

  بازار طلا روز جاری را با افزایش 37,000 ریالی و با رقم 4,007,800 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 103,900 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,044,800 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود. 

  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 151,200 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,196,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 151,200 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 201,600 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 5,594,600 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,231,800 ریال به عنوان سقف و رقم 3,991,700 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 5,642,300 ریال به عنوان بالاترین و 5,322,200 ریال به عنوان پایین ترین نرخ تا این لحظه بوده است.


  نرخ زنده + گزارش عملکرد روزانه طلای 18 عیار

  نرخ زنده + گزارش عملکرد روزانه آبشده


  بررسی قیمت طلا در ماه های اخیر گویای این است که هر گرم طلای 18 عیار در روزهای مشابهی از سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 1 مهر 1396 با رقم 1,205,350 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه این دو نرخ، بیانگر افزایش 248.11 درصدی یا 2,990,650 ریالی طلا نسبت به سال گذشته می باشد. نگاهی به نوسانات 6 ماهه و 3 ماهه طلا نیز مبین نوسانات به میزان 1,804,200 ریال برای دوره سه ماهه و 2,643,430 ریال برای دوره 6 ماهه می باشد. در ادامه این بررسی، مقایسه عملکرد یک ماهه طلای 18 عیار نیز نشان دهنده افزایش 42.52 درصدی فلز زرد به میزان 1,251,900 ریال در دوره یک ماهه اخیر می باشد.


  مشاهده قیمت زنده و لحظه ای طلا

   مشاهده آرشیو قیمت مثقال طلا


  معاملات مثقال و آبشده

  در معاملات روزانه آبشده نیز هر مثقال طلا با قیمت 18,180,000 ریال معامله گردید که گویای افزایش 660,000 ریالی آن نسبت به روز قبل می باشد همچنین مثقال طلا در نوسانات روز جاری، سقف 18,330,000 ریالی و کف 17,290,000 ریالی را به ثبت رساند. آبشده نقدی نیز که روز گذشته شاهد افزایش 45,000 ریالی بود در روز جاری با 3.77 درصد یا 660,000 ریال افزایش به رقم 18,180,000 رسید که این قیمت در اوج معاملات امروز برابر با 18,330,000 ریال به عنوان بالاترین و در پایین ترین سطح معاملات نیز 17,290,000 ریال مشاهده گردید.  شاخص آخرین نرخ تغییر 1 ماهه تغییر 3 ماهه تغییر 6 ماهه تغییر 1 ساله

  طلای 18 عیار / 750

  4,196,000
  151,200 (3.74%)
  1,251,900
  42.52%
  1,804,200
  75.43%
  2,643,430
  170.26%
  2,990,650
  248.11%

  طلای ۲۴ عیار

  5,594,600
  201,600 (3.74%)
  1,669,100
  42.51%
  2,405,600
  75.43%
  3,524,530
  170.26%
  3,987,480
  248.11%

  مثقال طلا

  18,180,000
  660,000 (3.77%)
  5,430,000
  42.58%
  7,820,000
  75.48%
  11,450,000
  170.13%
  12,959,000
  248.20%

  آبشده نقدی

  18,180,000
  660,000 (3.77%)
  16,905,000
  1,325.88%
  17,124,000
  1,621.59%
  17,507,850
  2,604.75%
  0
  0%

  مثقال / عیار جهانی

  18,709,000
  661,000 (3.66%)
  5,697,000
  43.78%
  7,871,000
  72.62%
  11,916,150
  175.42%
  13,433,750
  254.65%

  مثقال / حواله دلار

  18,646,000
  661,000 (3.68%)
  5,696,000
  43.98%
  7,834,000
  72.45%
  11,872,560
  175.28%
  13,368,040
  253.28%

  مثقال / بر مبنای سکه

  20,337,000
  463,000 (2.33%)
  3,378,000
  19.91%
  7,883,000
  63.29%
  13,151,120
  183.01%
  0
  0%

  طلای 18 عیار / 740

  4,140,000
  149,000 (3.73%)
  3,849,600
  1,325.61%
  3,899,500
  1,621.41%
  3,986,700
  2,600.58%
  0
  0%

  طلای دست دوم

  3,762,870
  0 (0%)
  3,469,210
  1,181.36%
  2,654,470
  239.48%
  3,056,470
  432.68%
  0
  0%

  آبشده بنکداری

  18,190,000
  660,000 (3.76%)
  5,430,000
  42.55%
  7,625,000
  72.17%
  11,461,000
  170.32%
  12,963,000
  248.00%

  آبشده شنبه ای

  18,140,000
  730,000 (4.19%)
  5,410,000
  42.49%
  5,390,000
  42.27%
  11,617,000
  178.09%
  12,852,000
  243.04%

  آبشده کمتر از کیلو

  18,185,000
  660,000 (3.77%)
  16,909,500
  1,325.71%
  17,128,000
  1,620.43%
  17,512,800
  2,605.29%
  0
  0%