شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تحلیل روزانه بازارهای ارزی
 • گسترش افق های طلا

  • نوسانات بالا در سال 2018 باعث شده است که بسیاری از سرمایه گذاران به دنبال محرک های جایگزین برای بازدهی و ضعف امنیتی باشند.
  • همبستگی پایین طلا با سایر طبقات دارایی سنتی، سرمایه گذاران را با ابزار متنوعی در سبد سهام مواجه می کند.
  • تابع سرمایه گذاری طلا به عنوان یک دارایی مطمئن و ذخیره کننده ارزش کمک می کند که بتوان از پتانسیل آن بعنوان یک محافظ احتمالی در برابر ریسکهای سهام، اوراق قرضه و نوسانات ارز استفاده کرد.

  از لحاظ تاریخی، طلا دارای یک تعریف متفاوت برای سهام و اوراق قرضه به شکل سنتی آن در طول دوره های بازار بوده است. شکل 1 رابطه بین بازده ماهیانه طلا و سایر دارایی ها در طی 20 سال گذشته را نشان می دهد، که بین 0.3 تا 0.3- متغیر است، و این نشان می دهد که  این دارایی ارتباط کم و یا منفی با سایر طبقات مهم دارایی دارد.

  شهرت تاریخی طلا به عنوان یک دارایی ارزشمند، و نقش آن به عنوان یک کالای لوکس و دینامیک اقتصادی، باعث منحصر به فرد شدن این کالا می شود.

  شکل 1قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی