شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
معادن طلا
 • معدن طلای Connemara

  - موقعيت

  اين معدن در 30 کيلومتري شمال Gweru، در کمربند گرينستوني زيمباوه و در بزرگراه اصلي Harare بين شهرهاي Gweru و Kwekwe زيمباوه واقع شده است.

  95 درصد مالکيت اين معدن در اختيار First Quantum و 5 درصد باقيمانده در اختيار شرکت Chase Minerals مي باشد. 

  - تاريخچه

  معدنکاري در Connemara در سال 1907 آغاز شد، اما با شروع جنگ جهاني اول اين معدن بسته شد، مجدداً پس از جنگ جهاني اول معدنکاري زيرزميني تا سال 1926 هنگاميکه اکسيد عيار بالا در معدن به طور گسترده تهي گرديد، آغاز گرديد. 
  در طول سال هاي اوليه ميزان توليدات طلا به 7/16 تن از 4/3 ميليون تن کانسنگ با عيار 9/4 گرم درتن بازيابي شده بود، رسيد. توليد طلا از ماده معدني Bonanza جداگانه بررسي گرديد و مقدار 5/49 کيلوگرم طلا از 22873 تن ماده معدني با عيار 16/2 گرم درتن تعيين شد. 

  - زمين شناسي

  معدن Connemara بر روي گرينستون هاي آرکئن در گروه سنگ هاي قديمي Bulawayan زيمباوه واقع شده اند. سنگ ميزبان معدن متاولکانيک ها، رسوبي ها و سنک هاي رسوبي_آتشفشاني شامل سرپانتين ها و آمفيبول ها مي باشند. 

  کاني زايي در BIF سيليسي شده و فيليت هاي موجود در گرينستون ها اتفاق افتاده که آنها دو پشته با امتداد شمالي وبه صورت غيرپيوسته با فاصله 150 متري از هم و با طول 10 کيلومتردر مجاورت توده گرانيتي قرار گرفته اند، تشکيل داده اند.
  BIF به خودي خود به شدت برشي شده و قسمت هاي برشي شده در امتداد محدوده اصلي معدنکاري واقع شده است. 
   در آخرين مرحله دايک هاي فلسيک و دلريتي و آلتراسيون کوارتزي با استخراج BIF برشي شده ظاهر شده و طلا شناسايي شده به صورت توده ماده معدني، معرفي گرديد. توده ماده معدني و سنگ ميزبان از سطح زمين داراي شيبي به سمت غرب مي باشند. 

  - معدنکاري

  ميزان ذخاير قطعي و احتمالي براي کل منطقه Connemara و Cork در نوامبر 1999 درحدود 4,265,000 تن با عيار 51/2 گرم درتن و ميزان ذخيره اضافي 2,237,000 تن با عيار 29/2 گرم در تن و عيار ممکن آن 5/0 گرم درتن تعيين گرديد. 
  کانسنگ از ذخيره هاي حفاري شده معدن و جابجا شده بوسيله ماشين هاي حمل و نقل به داخل دستگاه هاي خردکننده به جنوب و شمال بدست مي آيد. هرکدام از دستگاه ها ازفک اوليه، مخروط ثانويه و خردکننده ها تشکيل شده اند. ميزان ظرفيت اين دستگاه ها 500000 و 250000 تن در سال به ترتيب در دستگاه هاي جديد South و North مي باشد. 
  محلول بي بار از طلا از کارخانه با مقداري سيانيد (250 ppm براي سيانيد) تنظيم شده و به دو مسير براي توزيع مواد پمپ مي شود. 
  مايع پربار از اين دو مسير به واحد بازيافت مرکزي طلا واقع در نزديکي مسيرهاي جنوبي و شمالي پمپ مي شود. 
  پس از وضوح درفشار فيلترهاي ماسه اي، طلا از محلول پربار بوسيله جذب سطحي در رزين VITROKELETM بازيافت ميشود. طلا به صورت دوره اي بوسيله رزين بارگذاري شده شستشو ميشود. قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی