شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
معادن طلا
 • کانسار کالکافي

  در فاصله 35 كيلومتري خاور معدن سرب و روي نخلك در استان اصفهان قرار گرفته است.

  - موقعيت جغرافيايي:

  در فاصله 35 كيلومتري خاور معدن سرب و روي نخلك در استان اصفهان قرار گرفته است.

  - زمين شناسي:

   اين كانسار در حقيقت يك كانسار مس و موليبدن پورفيري طلادار است. بررسي هاي اوليه ميزان 345 ميليون تن كانسنگ با عيار ميانگين 25/0 درصد موليبدن و 2/0 تا 5/0 گرم در تن طلارا در اين كانسار پيش بيني نموده است.

     طي اكتشافات اخير زونهاي طلادار قابل توجهي بصورت رگه هاي سيليسي شبكه هاي رگچه اي با عيار 5/0 تا 25 گرم در تن طلا در اين كانسار تعيين شده است. در حال حاضر بررسي هاي اكتشافي در مرحله تفصيلي در اين كانسار در حال انجام است كه شامل گسترش عمقي زونهاي طلادار است.قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی